PASSION FÖR NATURVETENSKAP

Välkommen till www.naturvetenskap.nu. Denna sida är avsedd som ett stöd för elever som studerar på gymnasiets naturvetenskapliga program, men även föräldrar, lärare och andra intresserade är givetvis välkomna att ta del av materialet här. Innehållet kan också användas som repetition inför fortsatta studier eller som en källa till information för allmänt nyfikna.

Innehållet här inte är avsett att vara en ersättning för formell undervisning eller läroböcker i ämnet, utan mer som ett komplement och en sammanfattning. Se därför till att följa kursupplägget och använda den lärobok du har, inklusive uppgifter och övningar. 

VÄLJ INTE DET NATURVETENSKAPLIGA PROGRAMMET PÅ GYMNASIET!

För att lyckas på det naturvetenskapliga programmet på gymnasiet krävs det att du har talang för matematik, biologi, fysik och kemi, har ett stort intresse för dessa ämnen (gärna också på fritiden), är fokuserad och är beredd att jobba hårt. Belöningen om du lyckas gå ut med bra betyg är stor, men det är också det program där risken att misslyckas är störst. Tänk därför genom ditt val noggrant. Du hittar mer om detta här.

Vad finns det för mening att kunna en massa saker utantill om man inte kan använda dessa fakta till något?

UPPMANING!

Ett projekt som detta blir aldrig klart och det tar tid att få allt på plats. Innehållet kommer därför att förändras med tiden, så du är välkommen med synpunkter på vad som finns här eller som du tycker saknas. Påpeka gärna också eventuella tveksamheter i texter och bilder, för det är ju så kunskap byggs – i ständig dialog och utmaning!

INDELNING

Vi människor har ett stort behov av att sortera och ordna. Gränserna mellan skolans naturvetenskapliga ämnen är flytande – mycket av biologin är kemi, en del av kemin är både matematik och fysik. Vi har dock valt att använda den traditionella uppdelningen här, men den följer ingen speciell lärobok eller läroplan.