Ett projekt som detta blir aldrig klart. Utseendet och framförallt innehållet här förändras därför hela tiden – förhoppningsvis till det bättre.

PASSION FÖR NATURVETENSKAP

Välkommen till www.naturvetenskap.nu. Denna sida är avsedd som ett stöd för elever som studerar på gymnasiets naturvetenskapliga program, men även föräldrar, lärare och andra intresserade är givetvis välkomna att ta del av materialet här. Innehållet kan också användas som repetion inför fortsatta studier eller som en källa till information för allmänt nyfikna

Stay foolish, stay hungry

Innehållet här inte är avsett att vara en ersättning för läroböcker i ämnet, utan mer som ett komplement och en sammanfattning. Se därför till att använda den lärobok du har, inklusive uppgifter och övningar. 

UPPMANING!

Ett projekt som detta blir aldrig klart och det tar tid att få allt på plats. Innehållet kommer därför att förändras med tiden, så du är välkommen med synpunkter på vad som finns här eller som du tycker saknas. Påpeka gärna också eventuella tveksamheter i texter och bilder, för det är ju så kunskap byggs – i ständig dialog och utmaning!

INDELNING

Vi människor har ett stort behov av att sortera och ordna. Gränserna mellan skolans naturvetenskapliga ämnen är flytande – mycket av biologin är kemi, en del av kemin är både matematik och fysik. Vi har dock valt att använda den traditionella uppdelningen här, men den följer ingen speciell lärobok.