Stay foolish, stay hungry

PASSION FÖR NATURVETENSKAP

Denna hemsida är framförallt skapad som ett stöd åt de kurser jag håller på gymnasiet, men även andra elever och lärare är givetvis välkomna att ta del av materialet här. Hemsidan kan också användas som repetion inför fortsatta studier eller som en källa till information för allmänt nyfikna.

Innehållet här inte är avsett att vara en ersättning för läroböcker i ämnet, utan mer som ett komplement och en sammanfattning. Se därför till att använda den lärobok du har, inklusive uppgifter och övningar. 

TIPS

Har du ett stort intresse för naturvetenskap och tänker dig en framtid i ett naturvetenskapligt yrke, rekommenderar jag dig att börja med att läsa det som finns under fliken Vad är vetenskap? Vetenskap bygger inte på att lära sig saker utantill eller ta reda på vad andra redan kommit fram till, utan vetenskap är att söka svar på det vi inte känner till.

UPPMANING!

Ett projekt som detta blir aldrig klart och det tar tid att få allt på plats. Innehållet kommer därför att förändras med tiden, så du är välkommen med synpunkter på vad som finns här eller som du tycker saknas. Påpeka gärna också eventuella tveksamheter i texter och bilder, för det är ju så kunskap byggs – i ständig dialog och utmaning!

INDELNING

Vi människor har ett stort behov av att sortera och ordna. Gränserna mellan skolans naturvetenskapliga ämnen är flytande – mycket av biologin är kemi, en del av kemin är både matematik och fysik – och naturkunskap är en sammanfattning av allt. Jag har dock valt att använda den vanliga uppdelningen här, men den följer ingen speciell lärobok.

DEBATT

Tillståndet i dagens skola är ett ständigt debattämne, där alla anser sig vara experter eftersom vi alla har egen erfarenhet från skolan. Tyvärr innebär inte detta att debattens argument är nyanserade eller väl underbyggda. Det som alla trots allt verkar vara överens om, med stöd av de internationella mätningar som finns, är att kunskaperna blir allt lägre och betygen allt högre. Anledningen till detta finns det dock många åsikter om. Här nedan presenteras några debattinlägg. Det finns fler.

Ledare i Expressen om fallande resultat på läkarutbildningen, baserad på en artikel i Läkartidningen.

Hjärnforskare om att ställa krav i skolan.

Svenska Dagbladet om glädjebetyg.

Debattartikel i Dagens Arena om glädjebetyg.

STUDIETEKNIK

De är med stor sorg jag tvingas konstatera att att dagens studenter blir allt sämre på studieteknik, trots eller kanske på grund av fler tekniska lösningar. Du kan snart ta del av mina erfarenheter och rekommendationer i ett dokument här. Under tiden rekommenderas följande länkar:

Orka plugga     – rekommenderas!

Gymnasieguiden

Väsby gymnasium