PASSION FÖR NATURVETENSKAP

Välkommen till www.naturvetenskap.nu. Denna sida är avsedd som ett stöd för elever som studerar på gymnasiets naturvetenskapliga program, men även föräldrar, lärare och andra intresserade är givetvis välkomna att ta del av materialet här. Innehållet kan också användas som repetition inför fortsatta studier eller som en källa till information för allmänt nyfikna.

NIO NYA HJÄLTAR!

Nobelpriserna i fysik, medicin och kemi ger oss tillfälle att glädjas över mänskliga framsteg. Pristagarna har ägnat sina liv åt upptäcker som förändrar förutsättningarna för våra liv. Deras arbete har varit komplext och krävt enorma insatser och specialisering i svåra ämnen.  Vi borde alltså visa fascination för upptäckterna och beundran för mottagarna, men tyvärr glöms dessa hjältar snabbt bort i det allmänna bruset. Kunskapen om deras upptäckter når aldrig en bredare publik, utan vi tar bara naturvetenskapens utveckling för något självklart och ser inte det fantastiska arbete som ligger bakom.

Förhoppningen är ändå att några ungdomar inspireras att följa i dessa hjältars fotspår.

Nobelpriset i kemi 2019

Årets Nobelpris i kemi belönar utvecklingen av litiumjonbatteriet. Detta lätta, laddningsbara och kraftfulla batteri används i dag i allt från mobiltelefoner till bärbara datorer och elbilar. Det kan också lagra stora mängder energi från sol- och vindkraft, och möjliggör ett fossilfritt samhälle.

Utan denna forskning hade du alltså varken haft en smartphone eller en bärbar dator, åtminstone inte med den storlek och kapacitet som vi har i dag.

Här kan du läsa mer om priset.

John B Goodenough                  Stanley Whittingham                Akira Yoshino

Nobelpriset i fysik 2019

Årets Nobelpristagare i fysik har skakat om vår bild av världsalltet. Medan James Peebles teoretiska upptäckter bidrog till att vi nu förstår hur universum utvecklades efter big bang, undersökte Michel Mayor och Didier Queloz rymden nästgårds på jakt efter främmande planeter. Sedan dess blir våra föreställningar om den värld vi lever i aldrig desamma.

Här kan du läsa mer om priset.

James Peebles                              Michael Mayor                              Didier Queloz

Nobelpriset i medicin/fysiologi 2019

Nobelpristagarna i medicin/fysiologi 2019 har gjort banbrytande upptäckter som förklarar mekanismen bakom en livsnödvändig anpassningsförmåga hos celler. De lade grunden för vår förståelse av hur syrenivåer påverkar cellens ämnesomsättning och fysiologiska processer. Deras upptäckter har också lett fram till nya lovande strategier för att bekämpa blodbrist, cancer och många andra sjukdomar.

Här kan du läsa mer om priset.

William G. Kaelin Jr                     Sir Peter J. Ratcliffe                     Gregg Semenza

Du kan läsa om fler hjältar och deras bedrifter på Nobelstiftelsens hemsida.

Det är Kungliga Vetenskapsakademien som beslutar om Nobelpriserna i kemi och fysik. De har mycket information om priserna, men även mycket annat om naturvetenskpalig forskning.

Innehållet här inte är avsett att vara en ersättning för läroböcker i ämnet, utan mer som ett komplement och en sammanfattning. Se därför till att använda den lärobok du har, inklusive uppgifter och övningar. 

UPPMANING!

Ett projekt som detta blir aldrig klart och det tar tid att få allt på plats. Innehållet kommer därför att förändras med tiden, så du är välkommen med synpunkter på vad som finns här eller som du tycker saknas. Påpeka gärna också eventuella tveksamheter i texter och bilder, för det är ju så kunskap byggs – i ständig dialog och utmaning!

INDELNING

Vi människor har ett stort behov av att sortera och ordna. Gränserna mellan skolans naturvetenskapliga ämnen är flytande – mycket av biologin är kemi, en del av kemin är både matematik och fysik. Vi har dock valt att använda den traditionella uppdelningen här, men den följer ingen speciell lärobok eller läroplan.