Vi håller på med en hel del förändringar på www.naturvetenskap.nu. Det är därför möjligt att du inte känner igen dig eller att du inte hittar något. Håll ut – det mesta av arbetet förväntas vara någorlunda klart till början av läsåret 19/20.

PASSION FÖR NATURVETENSKAP

Välkommen till www.naturvetenskap.nu. Denna sida är avsedd som ett stöd för elever som studerar på det naturvetenskapliga programmet, men även föräldrar, lärare och andra intresserade är givetvis välkomna att ta del av materialet här. Innehållet kan också användas som repetion inför fortsatta studier eller som en källa till information för allmänt nyfikna.

Innehållet här inte är avsett att vara en ersättning för läroböcker i ämnet, utan mer som ett komplement och en sammanfattning. Se därför till att använda den lärobok du har, inklusive uppgifter och övningar. 

Stay foolish, stay hungry

UPPMANING!

Ett projekt som detta blir aldrig klart och det tar tid att få allt på plats. Innehållet kommer därför att förändras med tiden, så du är välkommen med synpunkter på vad som finns här eller som du tycker saknas. Påpeka gärna också eventuella tveksamheter i texter och bilder, för det är ju så kunskap byggs – i ständig dialog och utmaning!

INDELNING

Vi människor har ett stort behov av att sortera och ordna. Gränserna mellan skolans naturvetenskapliga ämnen är flytande – mycket av biologin är kemi, en del av kemin är både matematik och fysik. Vi har dock valt att använda den traditionella uppdelningen här, men den följer ingen speciell lärobok.