NYA HJÄLTAR VARJE ÅR!

Nobelpriserna i fysik, medicin och kemi ger oss tillfälle att glädjas över mänskliga framsteg. Pristagarna har ägnat sina liv åt upptäcker som förändrar förutsättningarna för våra liv. Deras arbete har varit komplext och krävt enorma insatser och specialisering i svåra ämnen.  Vi borde alltså visa fascination för upptäckterna och beundran för mottagarna, men tyvärr glöms dessa hjältar snabbt bort i det allmänna bruset. Kunskapen om deras upptäckter når aldrig en bredare publik, utan vi tar bara naturvetenskapens utveckling för något självklart och ser inte det fantastiska arbete som ligger bakom.

Förhoppningen är ändå att några ungdomar inspireras att följa i dessa hjältars fotspår.

Du kan läsa om fler hjältar och deras bedrifter på Nobelstiftelsens hemsida.

Det är Kungliga Vetenskapsakademien som beslutar om Nobelpriserna i kemi och fysik. De har mycket information på sin hemsida om priserna, men även mycket annat om naturvetenskpalig forskning.