NATURVETENSKAPSPROGRAMMET

Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska du som elev ha kunskaper och färdigheter för högskolestudier inom främst naturvetenskap, matematik och teknik men du kommer även att ha behörighet inom andra områden. 

Programstuktur

Till skillnad mot grundskolan, är gymnasiet organiserat kring olika kurser som avslutas och betygsätts efter en termin eller ett läsår (vanligast). Vissa kurser är gemensamma för alla som går på gymnasiet, till exempel engelska och svenska medan andra är specifika för det program man valt. För Naturvetenskapsprogrammet skiljer sig kursupplägget inte så mycket mellan olika skolor eftersom man inte har så stora valmöjligheter. Bilden nedan visar en generell organisering som kan skilja sig till viss del beroende på hur den enskilda skolan valt att anpassa utbildningen. En del skolor sticker ut ur mängden för att de valt att profilera sin utbildning med speciella kurser för att ge deras Naturvetenskapsprogram en tydligare karaktär. 

En generell bild

Två inriktningar

Naturvetenskapsprogrammet har två inriktningar – NaturNatur och NaturSamhälle. Dessa båda inriktningar skiljer sig inte så mycket, men konsekvenserna av ditt val är mycket stora. Det är därför viktigt att tänka efter ordentligt innan du väljer vilken väg du ska ta. Valet görs oftast på våren i årskurs 1.

NaturNatur

De flesta elever som väljer att studera på Naturvetenskapsprogrammet väljer också NaturNatur. Man läser då alla fortsttningskurser i de naturvetenskapliga ämnena. Har du ambition att söka till någon naturvetenskplig eller teknisk utbildning på högskolan måste du i de allra flesta fall välja NaturNatur. Utan betyg i Biologi 2, Fysik 2 och Kemi 2 är dina möjligheter mycket begränsade när det gäller fortsatt utbildning, men dina möjligheter till fortsatt utbildning är betydligt mer begränsade om du går ut med precis godkänt eller låga resultat. Eller ingen examen alls – då är det Komvux som gäller. Alltså tre bortkastade år.

NaturSamhälle

Väljer du NaturSamhälle, väljer du bort två av fortsättningskurserna i de naturvetenskapliga ämnena – oftast Fysik 2 och Kemi 2 – och ersätter dessa med Samhällskunskap 2 och Geografi 1. Syftet är att ge en bredare utbildning med både inslag av naturvetenskap och samhällsvetenskap. Tyvärr används denna inriktning alltför ofta för att man upptäcker att kemi och fysik är för svårt och vill rädda sin gymnasieexamen med lättare kurser.  Det är dock en tveksam lösning eftersom man har mycket begränsade möjligheter till fortsatta naturvetenskapliga eller tekniska studier på högskolan utan godkända betyg i Fysik 2 och
Kemi 2.  Märker du att du har svårt att klara av de naturvetenskapliga kurserna är du på fel program!