TILL DIG I GRUNDSKOLAN

Har du ett stort intresse för naturvetenskap och tänker dig en framtid inom ett naturvetenskapligt yrkesområde, rekommenderar vi dig att fundera ordentligt på följande:

Du MÅSTE vara bra på matematik och du måste GILLA matematik

Du bör ha minst C på det nationella provet i matematik i årskurs 9, men helst högre om skall klara av det Naturvetenskapliga prorammet eftersom  matematik har en central roll.  Du ska läsa minst fyra matematikkurser i högt tempo och det räknas en hel del i kemikurserna. Fysik bygger till stor del på matematik och det är just på fysikkurserna vi märker de största problemen idag på grund av elevernas bristande matematikkunskaper/intresse för matematik. För att klara av Naturvetenskaps-programmet är det alltså inte tillräckligt att gilla biologi eller ha en ambition att bli läkare –   du måste vara duktig i matematik!

Du måste vara beredd på att plugga mycket

Du kommer att vara schemalagd 23-25 timmar i veckan. Räkna med att du måste lägga minst lika mycket tid själv utanför den schemalgda tiden för plugg, inlämningar, labbrapporter, etc. Det är minst ett heltidsjobb du har!  Dina föräldrar jobbar normalt 40 timmar i veckan. Med tanke på alla lov som elever har innebär detta att du skall räkna med en total studietid på 45-50 timmar i veckan under den schemalagda tiden för att få samma årsarbetstid.  Det är ju skolan som är ditt jobb, ditt arbete.  Du har visserligen ingen lön under tiden, utan din belöning kommer efteråt genom en bra och stimulerade yrkeskarriär.

Du måste välja med hjärtat

Med tanke på hur mycket tid du kommer att lägga på skolan, måste du ha ett stort inre driv. Har du en fulltecknad fritid med idrott, kompisar eller föreningsliv bör du fundera på vad som är viktigast eftersom det inte går att få allt. Du måste därför bestämma dig för vad som skall prioriteras – din framtid eller fritidssyssel-sättningar här och nu. Detta innebär givetvis inte att du helt skall isolera dig från verkligheten, men du kommer att hamna i valsituationer – skall du välja den där festen med kompisarna, fotbollsturneringen eller att plugga inför provet på måndag. Det är du som bestämmer över ditt liv, så försök att inte bry dig om vad omgivningen tycker. Vill du hellre bli jurist än läkare skall du inte välja Naturvetenskapsprogrammet! Och  se inte ner på praktiska utbildningar. Dessa gör att du snabbt kommer ut på arbetsmarknaden och det finns alltid möjligheter att välja en ny karriärväg om du skulle inse att det blev fel.

Välj ett jobb du älskar och du kommer aldrig att behöva arbeta en enda dag i hela ditt liv.

Konfucius

Du måste tycka att biologi, fysik och kemi är roligt och intressant

Även om det ingår kurser i språk och samhällsämnen är Naturvetenskaps-programmet precis som det heter. Fokus ligger på naturämnena och det är för samtliga dessa du väljer programmet.  Tyvärr ser vi en ganska tydlig skala idag, där många elever är intresserade av biologi, mindre intresserade av kemi och rätt ointresserade eller har svårt för fysik. Detta hänger även ihop med hur mycket matematik det är i kursernas undervisning. För att klara av en examen från Naturvetenskaps-programmet med tillräckliga betyg för att kunna komma in på någon naturvetenskaplig utbildning på högskolan, måste du klara av alla kurserna på ett mer än godkänt sätt. Utan intresse för ämnet går inte detta.

Det bästa sättet att lära sig något är att börja intressera sig för det.

Konfucius

Valet av gymnasieskola

Det är viktigt att välja rätt grundskola så att du får en bra start på din utbildning, men det är ännu viktigare att välja rätt gymnasieskola – speciellt om du har höga ambitioner. När det gäller val av gymnasieskola kan vi vända på de flesta frågorna du skall ställa dig om grundskolan. Det som utmärker en bra grundskola är till stor del samma saker som visar på en bra gymnasieskola. Bor du i ett område där det finns ett stort utbud av skolor att välja mellan, görs det ofta mycket reklam för att locka elever. Försök att se igenom denna och basera ditt val på annat än lockbeten för det är ju kvaliteten på undervisningen som är det viktiga. Det du har kvar efter dina tre år på gymnasiet är dina kunskaper och erfarenheter, inte snygga broschyrer, gymkort, lunchkuponger, dator eller uppblåsta betyg.

Har skolan tryckta böcker i Biologi, Fysik och Kemi?

Naturvetenskapsprogrammet är ingen yrkesutbildning, utan den är högskoleförberedande. Detta innebär att du måste lära dig de verktyg i gymnasiet som sedan skall förfinas på högskolan. Ett av dessa är att du måste kunna ta till dig informationen i en skriven facktext. På högskolan kommer du att använda tjocka böcker med komplicerad text – ofta dessutom på engelska. Har du inte fått öva dig på detta i grundskolan och gymnasiet, kommer du att vara helt vilsen på högskolan. Internetsidor, lärarens kursmaterial, youtube-klipp eller eget allmänt sökande efter information förbereder dig inte för högskolestudier. Välj därför en skola som tar undervisningen på allvar genom att ha riktiga böcker i undervisningen.

Vilken inställning har skolan till praktiska övningar/laborationer i Biologi, Fysik och Kemi?

Välutrustade labbsalar är en stor investering för skolan.  För gamla kommunala skolor är detta oftast inga problem eftersom man har haft gott om tid att bygga upp verksamheten. Om du funderar på att välja en mindre och relativt ny skola skall du vara mycket vaksam. Fantasin är stor för att försöka komma undan sitt ansvar. Vissa skolor har inga labbsalar alls utan bygger verksamheten på att hyra in sig hos andra för några få tillfällen. Andra hävdar att man är moderna och gör virtuella laborationer i datorn eller att det bara beghövs ett par labbar per kurs. Tro inte på detta!  Välj en skola som tar det praktiska arbetet på kurserna på allvar och har minst en bra och välutrustad labbsal på plats på skolan.

Är lärarna behöriga och intresserade av att undervisa i Biologi, Fysik och Kemi?

Att undervisa i naturvetenskapliga ämnen är inte ett jobb – det är en passion. Jobbet som lärare kräver därför mer än en examen från lärarhögskolan. Lärarens uppdrag går ju inte ut på att läsa innantill från en bok eller att låta elverna själva söka upp information på internet, utan det viktiga är att förmedla allt det som inte står i boken eller som enkelt kan googlas upp av eleverna. Detta kräver både erfarenhet och att man rört sig utanför skolans värld. Tänk dig själv – det är stor skillnad på om en lärare som inte varit där skall undervisa om ekologin på ett tropiskt korallrev jämfört med lärare som själv upplevt den fantastiska artrikedomen på plats.  Välj en skola med erfarna, kunniga, beresta och passionerade lärare.

Sätter skolan rättvisa betyg?

På mindre orter med få skolor att välja mellan är detta oftast inte ett problem. Där dominerar stora kommunala gymnasieskolor utan vinstintresse. I våra storstadsregioner är problemet desto värre. Utbudet att platser på gymnasiet, inklusive naturvetenskapsprogrammet, är större än antalet elever. Skolorna måste därför konkurrera med varandra och ett konkurrensmedel är betygen. Eleverna har oftast full koll på vilka gymnasier det är lätt att komma in och där det är lätt att få höga betyg. Gå inte i denna fälla! Höga betyg utan kunskap kan möjligtvis ta dig in på din drömutbildning på högskolan, men du kommer att ha mycket svårt att klara av utbildningen där eftersom du inte har förkunskaperna.  Välj en skola som tar undervisningen allvar, har god kvalitet på undervisningen och sätter betyg som är seriösa. Var också mycket misstänksam på skolor som baserar utvärderingen av kunskaperna på inlämningsuppgifter. Dessa kan möjligtvis vara ett komplement, men det bästa sättet att bedöma kunskaper i biologi, fysik och kemi är genom väl konstruerade prov och labbrapprter. 

Men det kanske viktigaste valet du har är om Naturvetenskapsprogrammet är det rätta för dig. Har du de egenskaper som behövs och är du beredd att lägga all den tid och energi som krävs för att lyckas? Kan du inte direkt svara ett ärligt JA på detta skall du välja något annat gymnasieprogram.