BIOLOGI

Biologi betyder läran om livet och  är den naturvetenskap som innefattar livet och alla levande organismer, inklusive deras fysiska och kemiska uppbyggnad, funktion, ekologi och evolution. 

Grunden för all biologisk forskning är cellen eftersom detta är den minsta enhet som bygger upp allt liv, och det är här generna finns. Det är också i cellen som energiomsättningen sker. Några olika fält inom biologin är:

• Biokemi – den grundläggande kemin för liv
• Molekylärbiologi – den komplexa interaktionen mellan olika molekyler i och utanför cellen
• Cellbiologi – hur cellen fungerar
• Fysiologi – funktionen hos vävnader, organ och organsystem
• Ekologi – hur organismer interagerar med sin omgivning
• Etologi – hur djur beter sig och hur detta kan kopplas till evolutionen
• Evolutionsbiologi – de processer som gett upphov till den mångfald av livsformer som vi har
• Olika typer av biotoper, till exempel limnologi och marinbiologi