BIOLOGI 1

Detta är den första biologikursen på gymnasiet och bygger vidare på det som du lärt dig i grundskolan. Kursen är delad upp i huvudområden – Cellen och genetik, evolutionen, systematik, etologi och ekologi.

Undervisningen
Grunden för dina studier är kursboken. Den ger en tydlig genomgång av varje avsnitt och är basen för dina självstudier. Använd den väl!

Men lektionerna är minst lika viktiga. Där får du innehållet förklarat för dig, med en massa exempel som inte finns med i boken för att göra teorin levande och för att ge stoffet andra vinklingar. På lektionerna har du också tillfälle att fråga och diskutera knepigheter.

Ett bra komplement till bok och lektioner är denna hemsida. Här hittar du de lektionsbilder jag använder, artiklar, övningar, labbhandledningar och provexempel. Använd dessa hjälpmedel, speciellt om du missat en lektion.

Precis som alla andra naturvetenskapliga ämnen, är biologi ett praktiskt ämne – det räcker alltså inte med att lära sig boken utantill. Under lektionerna kommer det att göras praktiska övningar och det är schemalagt laborationer cirka varannan vecka. Det är här du får tillfälle att se hur teorin fungerar i verkligheten och du får tillfälle att lära dig biologiska arbetsmetoder, alltså själva hantverket.

Hur väl du tagit in stoffet på kursen utvärderas genom traditionella prov, inlämningar, laborationsrapporter, men också hur aktivt du deltar på lektionerna. 

Kursplanering

Höstterminen
Vecka 35

Vecka 36

Vecka 37

Vecka 38

Vecka 39

Vecka 40
Måndag – Inställd, utvecklingssamtal
Tisdag – Laboration, mikroskopering av celler
Fredag – Prov, Cellen (kapitel 2 och 3)

Vecka 41
Onsdag – Repetition av genetik
Fredag – Genomgång av provet

Vecka 42
Måndag – Repetition av genetik
Tisdag – Laboration, Extrahera eget DNA
Fredag – Prov, Genetik (kapitel 4, 5 och 6)

Vecka 43
Onsdag – Kapitel 7, Genetiken i praktiken
Fredag – Kapitel 7, Medicinsk tillämpning, genom av provet

Vecka 44
Höstlov, ingen undervisning

Vecka 45
Måndag – Kapitel 7, Kloning och lagar
Tisdag – Laboration, Bakterieodling
Fredag – Prov, Genteknik (kapitel 7)

Vecka 46
Onsdag – Livets mångfald,  – kapitel 8
Fredag – Inställ pga EU-toppmöte

Vecka 47
Måndag – Livets mångfald – kapitel 9, evertebrater
Tisdag – Laboration, Mikroorganismer
Fredag – Livets mångfald – kapitel 9, fiskar och groddjur

Vecka 48
Onsdag – Livets mångfald – kapitel 9, reptiler och fåglar
Fredag – Studiedag

Vecka 49
Måndag – Livets mångfald – kapitel 9, däggdjur
Tisdag – Laboration, Bestämningsövningar, djur
Fredag – Livets mångfald – kapitel 9, svampar

Vecka 50
Onsdag – Livets mångfald – kapitel 9, kryptogamer
Fredag – Livets mångfald – kapitel 9, fanerogamer

Vecka 51
Måndag – Livets mångfald – kapitel 9, protista och prokaryoter
Tisdag – Laboration, Bestämningsövningar, växter

OBSERVERA: Missar du en lektion, oavsett anledning,  är det ditt eget ansvar att hämta igen informationen. Lektionsbilder finns här på hemsidan. Inga extra lektioner ges, såvida det inte finns en åtgärdsplan som visar det.

Missar du ett provtillfälle, ges inga andra tillfällen än de ordninarie omprovsdagarna.

Laborationer och laborationsrapporter är obligatoriska. För laborationerna gäller samma regler som för kemilaborationer, inte minst att komma i tid!

Vårterminen
Planering för vårterminen meddelas senast höstlovet

Vecka 2
Onsdag – Prov, systematik (kapitel 8 och 9)
Fredag – Introduktion till Evolutionen

Vecka 3
Måndag – 
Tisdag –  Labb
Fredag –  

Vecka 4
Onsdag – 
Fredag –   
​​​​
Vecka 5
Måndag – 
Tisdag – Labb
Fredag –   

Vecka 6
Onsdag – 
Fredag –   

Vecka 7
Sportlov, ingen undervisning

Vecka 8
Måndag – 
Tisdag – Labb
Fredag –   

Vecka 9
Onsdag – 
Fredag –  
​​​​​
Vecka 10
Måndag – 
Tisdag – Utvecklingssamtal, inställd
Fredag –  

Vecka 11
Onsdag – 
Fredag – 
​​​​​
Vecka 12
Måndag – 
Tisdag – Labb
Fredag –  

Vecka 13
Onsdag – 
Fredag –
​​​​​
Vecka 14
Påsklov, ingen undervisning 

Vecka 15
Måndag – 
Tisdag – Labb
Fredag –  
​​​​​
Vecka 16
Onsdag – 
Fredag –

Vecka 17
Måndag – 
Tisdag – Labb
Fredag –

Vecka 18
Onsdag – 
Fredag – Nationellt prov, Engelska 5

Vecka 19
Måndag – 
Tisdag – Labb
Fredag – Lovdag

Vecka 20
Onsdag – 
Fredag – Nationellt prov, Matematik 2

Vecka 21
Måndag – 
Tisdag – Labb
Fredag – 

Vecka 22
Onsdag – 
Fredag –

Vecka 23
Avslutning, inga lektioner