BIOLOGI 2

Kursen Biologi 2 bygger vidare på det som du lärde dig under Biologi 1. Kursen består av tre huvuddelar – Cellen och genetik, växtfysiologi, och djurfysiologi där människokroppen har störst fokus.

Undervisningen
Grunden för dina studier är kursboken. Den ger en tydlig genomgång av varje avsnitt och är basen för dina självstudier. Använd den väl!

Men lektionerna är minst lika viktiga. Där får du innehållet förklarat för dig, med en massa exempel som inte finns med i boken för att göra teorin levande och för att ge stoffet andra vinklingar. På lektionerna har du också tillfälle att fråga och diskutera knepigheter.

Ett bra komplement till bok och lektioner är denna hemsida. Här hittar du de lektionsbilder jag använder, artiklar, övningar, labbhandledningar och provexempel. Använd dessa hjälpmedel, speciellt om du missat en lektion.

Precis som alla andra naturvetenskapliga ämnen, är biologi ett praktiskt ämne – det räcker alltså inte med att lära sig boken utantill. Under lektionerna kommer det att göras praktiska övningar och det är schemalagt laborationer cirka varannan vecka. Det är här du får tillfälle att se hur teorin fungerar i verkligheten och du får tillfälle att lära dig biologiska arbetsmetoder, alltså själva hantverket.

Hur väl du tagit in stoffet på kursen utvärderas genom traditionella prov, inlämningar, laborationsrapporter, men också hur aktivt du deltar på lektionerna. 

Kursplanering

Höstterminen
Vecka 35
Fredag – Kursintroduktion

Vecka 36
Onsdag – Inställd
Torsdag – Evolutionen, repetition

Vecka 37
Labb i halvklass – Systematik, repetition
Fredag – Cellen, repetetion (s 31-37)

Vecka 38
Onsdag – Studiedag
Torsdag – Transport (s 60-65) samt labbförberedelse

Vecka 39
Labb i halvklass – Osmos och transport
Fredag – Kommunikation (s 66-77)

Vecka 40
Onsdag – Bakterier (s 80-89)
Torsdag – Virus (s 90-93) samt labbförberedelse

Vecka 41
Labb i halvklass – Bakterieodling
Fredag – Utvärdering av bakterieodling

Vecka 42
Onsdag – Sammanfattning av avsnittet
Torsdag – Prov för sida 31-37 + 60-77 + 80-93 samt lektioner, laborationer och övningar för avsnittet

Vecka 43
Labb i halvklass – Cellmembranets selektiva permeabilitet
Fredag – Växtfysiologi 1 (s 96-114)

Vecka 44
Höstlov, ingen undervisning

Vecka 45
Onsdag – Växtfysiologi 2 (s 115-125)
Torsdag – Svampar (s 125-137) samt labbförberedelse

Vecka 46
Labb i halvklass – Separering av bladfärgämnen
Fredag – Lektionen iställd pga EU-toppmötet

Vecka 47
Onsdag – Sammanfattning av avsnittet
Torsdag – Prov för sida 96-137 samt lektioner, laborationer och övningar för avsnittet

Vecka 48
Labb i halvklass – Vilket socker föredrar jästen?
Fredag – Studiedag

Vecka 49
Onsdag – Energi/genetik 3 (s 42-51)
Torsdag – Energi/genetik 4 (s 52-59) samt labbförberedelse

Vecka 50
Labb i halvklass – Gelelektrofores
Fredag – Prov för sida 23-30 + 38-59 samt lektioner, laborationer och övningar för avsnittet

Vecka 51
Inga lektioner

OBSERVERA: Missar du en lektion, oavsett anledning,  är det ditt eget ansvar att hämta igen informationen. Lektionsbilder finns här på hemsidan. Inga extra lektioner ges, såvida det inte finns en åtgärdsplan som visar det.

Missar du ett provtillfälle, ges inga andra tillfällen än de ordninarie omprovsdagarna.

Laborationer och laborationsrapporter är obligatoriska. För laborationerna gäller samma regler som för kemilaborationer, inte minst att komma i tid!

Vårterminen
Planering för vårterminen meddelas senast höstlovet

Vecka 2
Labb i halvklass – Inställd
Fredag – 

Vecka 3
Onsdag – 
Torsdag –  

Vecka 4
Labb i halvklass – 
Fredag –  
​​​​
Vecka 5
Onsdag – 
Torsdag –   

Vecka 6
Labb i halvklass – 
Fredag –  

Vecka 7
Sportlov, ingen undervisning

Vecka 8
Onsdag – 
Torsdag –   

Vecka 9
Labb i halvklass – Studiedag onsdag, utgår
Fredag –  
​​​​​
Vecka 10
Onsdag – 
Torsdag –  

Vecka 11
Labb i halvklass – 
Fredag –  
​​​​​
Vecka 12
Onsdag – 
Torsdag –   

Vecka 13
Labb i halvklass – 
Fredag – Långfredag
​​​​​
Vecka 14
Påsklov, ingen undervisning 

Vecka 15
Onsdag – 
Torsdag –  
​​​​​
Vecka 16
Labb i halvklass – 
Fredag –

Vecka 17
Onsdag – 
Torsdag –

Vecka 18
Labb i halvklass – 
Fredag –

Vecka 19
Onsdag – 
Torsdag – Helgdag

Vecka 20
Labb i halvklass – Nationellt prov i Ma3 tisdag, labbar inställda
Fredag –

Vecka 21
Onsdag – 
Torsdag –  

Vecka 22
Labb i halvklass – 
Fredag –

Vecka 23
Avslutning, inga lektioner