BIOLOGI 2 – PROVEXEMPEL

Här nedan finner du provexempel för de olika avsnitten på kursen. Observera att det inte är dessa prov du kommer att göra och det är inte dessa frågor som kommer på proven. Provexemplen är till för att du skall få en uppfattning om nivå, omfattning och bedömning. Det är också viktigt att inse att man inte förebereder sig inför ett prov genom att göra prov – lektioner, bokens text, övningar och laborationer är viktigare. Det är också av denna anledning jag har valt att inte bifoga ett "facit" till uppgifterna. Till skillnad från kemi, fysik och matematik, är biologifrågor ofta baserade på resonemang kring begrepp och fenomen – inte matematik. Har du problem med någon av uppgifterna är du välkommen att fråga.

Avsnitt 1

Detta omfattar bokens kapitel 4, 7, 8 och 9 med tillhörande lektioner och laborationer. En del av detta, speciellt kapitel 4, är repetition från Biologi 1.

Avsnitt 2

Detta omfattar bokens kapitel 10, 11, 12, 13 och 14.

Avsnitt 3

Detta omfattar kapitel 3 och 5 i biologiboken, samt kapitel 4 och 5 i kemiboken.

BIOLOGI 2 – provgenomgångar

Skriftliga prov är inte bara en utvärdring av dina kunskaper, det är också en viktig del i inlärningen. Därför finns här en genomgång av de prov som förekommer under kursen och kommentarer till frågorna.