CELLEN

Vad är liv? Frågar du en filosof får du säkert en ganska lång och resonerande utläggning om vad som gör livet värt att leva för oss människor. För en naturvetare måste det finnas en betydligt bättre definition som gäller för alla organismer, inte bara oss själva.

Det finns tyvärr ingen enkel förklaring av begreppet, även om de flesta rent intiutivt kan avgöra vad som är levande och vad som inte är levande. Det är väl ganska självklart att gräs, myggor och älgar är levande  – cyklar, vitlökspressar och skor är det inte. För att ändå försöka systematisera detta kan du tänka på att liv kännetecknas av följande:

• Ämnesomsättning, där vissa ämnen tas upp från omgivningen och andra avges.

• Reagerar på omgivningen, till exempel ljus, temperatur, gravitation eller kemiska signaler från andra organismer.

• Fortplantning, där inga organismer har evigt liv, men alla har en drift att föra sina gener vidare.

• Energiomsättning, till exempel för förflyttning, fortplantning eller ämnesomsättning vilka alla kräver energi.

• Slutligen, för allt detta skall fungera måste molekyler och kemiska processer finnas och ske i en stabil och skyddad miljö – i en cell.
 

Här kan du ladda ner lektionsbilderna

Som i all biologi, är det viktigt att lära sig alla begreppen. Slarva därför inte med detta.