EVOLUTIONEN

När Charles Darwin publicerade sin bok On the Origin of Species år 1859 förändrade detta hela vår syn på biologi. Få vetenskapliga teorier har så i grunden revolutionerat så mycket inom naturvetenskapen. Evolutionsteorin var mycket debatterad de första hundra åren, men med allt modernare teknik och framsteg inom andra forskningsområden, är det få insatta som idag ifrågasätter dess mekanismer. Kan man vara biolog eller ens naturvetare och förneka evolutionen?

Evolution is universally accepted among those who understand it, and universally rejected by those who don’t.
          Richard Dawkins

Här kan du ladda ner lektionsbilderna

Här nedan finns två dokument med intressant bredvidläsning. Studera och begrunda. Du finner också mycket intressant läsning på sidan www.evolutionsteori.se, där både evolutionen och dess motståndare, till exempel Intelligent design diskuteras. Det finns också mycket intressant material på denna amerikanska utbildningssida.

Föreningen Humanisterna verkar för ett sekulärt samhälle där politik och religion är helt separerade. Intervju med deras avgående ordförande finns här.

Föreningen Genesis betraktar vetenskap som ett utmärkt verktyg för att studera naturen omkring oss. Däremot har vetenskapen ingenting att erbjuda då uppkomsten av samma natur ska förklaras. (Ordagrant från deras hemsida)

Så här ser www.islam.se på saken.

Intelligent desig (ID) är en rörelse som försöker bevisa att det finns en skapare genom vetenskapliga bevis.

Kreationism

Kreationisterna står för att bibelns skapelseberättelse är en helt korrekt beskrivning utan tolkningsutrymme. Här finns en sammanställning av deras argument mot evolutionsteorin.

Fyra missuppfattningar om evolutionen

Denna artikel är snart 20 år gammal, men den adresserar frågor som fortfarande är aktuella.

Digga Darwin

(Text o musik: Povel Ramel) 

Digga Darwin, digga Darwin
Digga Darwin, digga Darwin…
Denne man
(Digga Darwin, digga Darwin)
Åhh, denne man
(Digga Darwin, digga Darwin)

Denne man, som sammanhanget fann
(Digga Darwin, digga Darwin)
Denne man, som sammanhanget fann
(Digga Darwin, digga Darwin)
Vi diggar Kalle Darwin å hans utvecklingsteori
Hej, digga digga dej, digga digga dej, digga digga Darwin

Han gjorde en hissnande upptäckt
(Digga Darwin, digga Darwin)
Han fann att vi allihop är släkt
(Digga Darwin, digga Darwin)
Av apa är du kommen, apa skall du alltid förbli
Hej, digga digga dej, digga digga dej, digga digga Darwin

Han satt där på sin kammare, drog sin polisong
Och tänkte Adam Eva, oh there must be something wrong
Den sagan är ju vacker men ologisk och trång
Jag föredrar att tro på ett naturligt hållettigång
En kedja ifrån livets gryning ända till idag
Från första toffeldjuret fram till far och mor åsså jag
Ja jäklar i kaminen en bestickande idé
Vi är soldater i samma armé
Apa eller mänska må vara hipp som happ
Jag tror jag tar och skriver ner det dära på en lapp

Sa denne man
(Digga Darwin, digga Darwin)
Åhh, denne man
(Digga Darwin, digga Darwin)
Denne man, som sammanhanget fann
(Digga Darwin, digga Darwin)
Denne man, som sammanhanget fann
(Digga Darwin, digga Darwin)
Av apa är du kommen, apa skall du alltid förbli
Hej, digga digga dej, digga digga dej, digga digga Darwin

Amöban fick en fena (Mmm)
Blev en liten fisk (Aha!)
Fisken fick små ben, kröp upp på land, på egen risk (Nää!)
Den grubblade “So far so good”, men vad ska jag bli nu (Yeah!)
Ödla eller fågel, kanske mammut eller gnu (Halleluja!)
När den så passerat, (Mmm)
Naturens stora såll (Ojj!)
Så blev den till en väldans massa djur på alla de håll (Nähää!)
En del stod still i växten (Mmm)
Andra satt i träd (Wow!)
Dinglande bland grenarna, fick längre armar och ben (Oj!)
En föll ner på marken (Mmm)
Reste sig till slut (Nää!)
Fick brillor och mustascher, se där har vi onkel Knut!

(Digga Darwin, digga Darwin)

Åhh, denne man
(Digga Darwin, digga Darwin)
Denne man, som sammanhanget fann
(Digga Darwin, digga Darwin)
Denne man, som sammanhanget fann
(Digga Darwin, digga Darwin)
Av apa är du kommen, apa skall du alltid förbli
Hej, digga digga dej, digga digga dej, digga digga Darwin

Två små organismer, en gång i havet fanns
Han ville bliva hennes och hon ville bliva hans
En tredje som kom simmande, svag som blamanché
Blev skuffad helt åt sidan och fick, liksom inte vara mé
Och detta, mina vänner, det kallas selektion
Arvsanlagen nybildas igenom mutation
Den som har största chansen, att klara sig i kön
Är den som optimalt är anpassad, till den egna miljön
Hans möjlighet att öka sin frekvens inom beståndet i nästa
generation är stor
Så ät din gröt, sköt om din kropp, och hedra far och mor!
(Digga Darwin, digga Darwin)

Åhh, denne man
(Digga Darwin, digga Darwin)
Denne man, som sammanhanget fann
(Digga Darwin, digga Darwin)
Denne man, som sammanhanget fann
(Digga Darwin, digga Darwin)
Vi diggar Kalle Darwin å hans utvecklingsteori
Hej, digga digga dej, digga digga dej, digga digga Darwin

Åååhh, sån hissnande upptäckt
(Digga Darwin, digga Darwin)
Han fann att vi allihop är släkt
(Digga Darwin, digga Darwin)
Av apa är du kommen, apa skall du alltid förbli
Hej, digga digga dej, digga digga dej, digga digga Darwin

Denne man
(Digga Darwin, digga Darwin)
Åhh, denne man
(Digga Darwin, digga Darwin)
En sån man
(Digga Darwin, d-i-g-g-a   D-a-r-w-i-n)

E-n   v-e-t-e-n-s-k-a-p-l-i-g   s-u-c-c-é!Missa inte denna moderna klassiker. Finns både på YouTube och Spotify.