GENTEKNIK

Genetisk ingenjörskonst som utmanar vår etik och moral

Forskningen inom genetiken har gett oss ny kunskap om hur generna förmedlar det biologiska arvet från generation till generation. Genetikerna har kartlagt hur den mänskliga genuppsättningen ser ut, dvs var i cellen respektive arvsanlag står att finna. Detta gäller även en del djur och växter (och fler blir det!).

Med genteknik kan man också förändra generna. Man kan flytta en gen från en individ till en annan och på så vis överföra anlag. Gentekniken används i framställandet av läkemedel och vacciner, men den har också medfört att man redan på fosterstadiet kan avläsa ärftliga sjukdomar (och även andra anlag såsom ögonfärg, kroppsbyggnad m m). Genom så kallad genterapi försöker man också reparera och ersätta "felaktiga" gener. Ett annat användningsområde är inom juridiken, där man kan fastställa släktskap och identifiera brottslingar med hjälp av genteknik. Genetiken används också i lantbrukets tjänst, man försöker framställa bättre och mer tåliga grödor och man strävar efter att få snabbare växande djurtyper. -Den så kallade monstertjuren Belgian Blue är exempel på detta.

I genetikens spår har det uppkommit etiska problem: Är det till exempel rätt eller fel att manipulera med en människas arvsanlag, att transplantera fiskgener till växter, att abortera foster på grund av att man på ett tidigt stadium kan se sjukdomar eller handikapp? 

Här kan du hämta lektionsbilderna

Utvecklingen av det tekniska kunnandet inom detta område sker snabbt. Vi måste därför se till att lagstiftning och de etiska och moraliska aspekterna hinner följa med. Två utmärkta hemsidor visas här till höger. Klicka på sidorna så kommer du dit. Länklistan på genteknik.nu är utmärkt. Den engelska sidan är kanske inte lika lättöverskådlig, men börja med att titta under Education. Här finns massor, inte minst en förklaring av The Human Genome Project (HGP) – i Sverige kallat HUGO.