MIKROORGANISMER

Mikrobiologi definieras som läran om organismer som är mindre än 1 mm. Här kommer endast finns allmän information om bakterier, samt virus och prioner fastän dessa inte räknas som liv.  Under systematiken finns en genomgång av plankton, vilka ofta är mindre än 1 mm och i ansvittet om djurfysiologi  finns information om patogena (sjukdomsalstrande) mikroorganismer.

Här kan du ladda ner lektionsbilderna

Laborationer

Till höger finner du handledningar till labbar som kan göras under detta avsnitt.

Video om renodling av bakterier
Video om gramfärgning eller denna