MIKROORGANISMER

Mikrobiologi definieras som läran om organismer som är mindre än 1 mm. Här kommer endast finns allmän information om bakterier, samt virus och prioner fastän dessa inte räknas som liv.  Under systematiken finns en genomgång av plankton, vilka ofta är mindre än 1 mm och i ansvittet om djurfysiologi  finns information om patogena (sjukdomsalstrande) mikroorganismer.

Här kan du ladda ner lektionsbilderna