SVAMPAR

Svamparna är nödvändiga för livet på jorden. De bryter ner dött organiskt material och återför viktiga näringsämnen i kretsloppet. Tidigare fördes svamparna till växtriket, eftersom båda har cellvägg, lever fastsittande och förökar sig genom sporer. Idag tillhör de ett eget rike eftersom det finns viktiga olikheter med växterna – ingen fotosyntes och att näringen görs iordning utanför organismen.

Här kan du ladda ner lektionsbilderna

Se deras hemsida för fler fantastiska "infographics".