VÄXTFYSIOLOGI

Fotosyntesen är grunden för allt liv på jorden. Växternas förmåga att med hjälp av solljuset omvandla koldioxid, vatten och mineralämnen till socker gör att det kan finnas djur – antingen äter vi växterna direkt eller så äter vi djur som livnärt sig på växter, till exempel kor. Eftersom växterna inte kan flytta på sig måste de vara anpassade för ett ofta mycket varierat klimat. För detta finns det olika anpassningar, till exempel att träden här fäller sina löv på vintern eller att växten dör på hösten och bara överlever vintern som frö. Växterna har alltså ett mycket intressant liv och eftersom de inte springer i väg är de lätta att studera.

Här kan du ladda ner lektionsbilderna

Laborationer

Till höger finner du handledningar till labbar som kan göras under detta avsnitt.

Kommentar till Separation av bladfärgämnen
Den första labbgruppen fick inte speciellt tydliga resultat. Efter en del funderande har jag kommit fram till att det inte är den frysta spenaten i sig som var problemet, utan att den legat i frysen så länge att det bildats för mycket is runt spenatklumparna. Detta gjorde att era extrakt inte blev koncentrerade nog och att de polära vattenmolekylerna störde kromatografin. Andra labbgruppen använde färsk spenat och fick tydliga resultat. De använde också ett annat elueringsmedel för att få tydligare resultat. Se exempel här till höger (klicka på bilden för förstoring). Man ser tydligt den ursprungliga fläcken och sedan separation av fyra färgnyanser som vandrat olika snabbt med lösningsmedlet.

Se deras hemsida för fler fantastiska "infographics".