VÄXTFYSIOLOGI

Fotosyntesen är grunden för allt liv på jorden. Växternas förmåga att med hjälp av solljuset omvandla koldioxid, vatten och mineralämnen till socker gör att det kan finnas djur – antingen äter vi växterna direkt eller så äter vi djur som livnärt sig på växter, till exempel kor. Eftersom växterna inte kan flytta på sig måste de vara anpassade för ett ofta mycket varierat klimat. För detta finns det olika anpassningar, till exempel att träden här fäller sina löv på vintern eller att växten dör på hösten och bara överlever vintern som frö. Växterna har alltså ett mycket intressant liv och eftersom de inte springer i väg är de lätta att studera.

Här kan du ladda ner lektionsbilderna

Se deras hemsida för fler fantastiska "infographics".