VERKTYGSLÅDAN – BIOLOGI

Detta är den första biologikursen på gymnasiet och bygger vidare på det som du lärt dig i grundskolan. Kursen är delad upp i huvudområden – Cellen och genetik, evolutionen, systematik, etologi och ekologi.