MIKROSKOPET

Mikroskopet är ett mycket viktigt instrument vid många typer av biologiskt arbete. Du måste därför behärska användningen av mikroskpet och att förbereda preparat.

På skolan finns inte bara vanliga ljusmikroskop, utan även USB-mikroskop och ett ljusmikroskop med USB-kamera. Du kan ladda ner drivrutiner för dessa genom länkarna nedan.

  • Mikroskopen står alltid i skåpet med den böjda ryggen utåt eftersom det är här du bär dem – en hand runt ryggen och en hand under.
  • När du gjort klart ditt preparat, lägger du på korsbordet och klämmer fast det.
  • Korsbordet bör vara nedskruvat så långt det går när du börjar. När du har skärpan inställd kan du byta objektglas utan att skruva korsbordet till botten för varje gång.
  • Börja med så låg förstoring som möjligt. Du får förstoringen genom att multiplicera siffrorna på objektiv och okular. När du har fått in skärpan på den lägsta förstoringen, kan du byta till större förstoring men du måste då finjustera skärpan.
  • Okularen är justerbara så att du kan ställa in dem efter ditt pupillavstånd.
  • Du justerar skärpan med de två rattarna på sidan – den stora ratten för grovinställning och den lilla för finjustering.
  • Objektglaset kan flyttas i x- och y-led med rattarna på sidan.
  • Ljuset kan justeras på två sätt – genom strömbrytarens ratt och genom bländaren. Försök att ha så liten bländar-öppning som möjligt eftersom detta ger bättre skärpedjup.
  • Kondensorn behöver du normalt inte justera, men denna är till för att koncentrera ljuset.

Här hittar du mer information om mikroskop och hur de används.

Instruktioner

Nedladdning av drivrutiner

USB-kamera till mikroskop
USB-lupp (PC)
USB-lupp (Mac) – fås på begäran

Bilden visar ett typiskt ljusmikroskop, men det är inte säkert att det mikroskop du kommer att använda ser exakt likadant ut.

Mikroskoppreparat

Eftersom ljuset går genom preparatet, måste det vara så tunt som möjligt och det måste oftast ligga i vätska för att undvika konstig ljusbrytning.

Steg 1 – Förbered det du vill titta på och lägg det på objektglaset. Kom ihåg att det skall vara så tunt och genomskinligt som möjligt.

Steg 2 – Lägg en droppe vatten på föremålet. Om det du vill titta på redan finns i vattenlösning, till exempel plankton, kan du hoppa över steg 1.

Steg 3 – Lägg på ett täckglas. Det måste läggas snett som på bilden för att undvika luftbubblor. Sug eventuellt upp överskottsvatten med en bit papper.

Steg 4 – Nu är du klar att föra över objektglaset till mikroskopet..

OBSERVERA: Du får INTE kasta något glas i papperskorgen. Det finns en bägare för täckglasen som sedan går till glasåtervinning  och objektglasen diskas för återanvändning.