FOTOGRAFISK BILD 1

Detta är en grundläggande kurs i fotografering som inte förutsätter några egentliga förkunskaper. Vi kommer därför att börja kursen med allmän fototeori, där du får lära dig de tekniska grunderna för fotografering. Dessa föreläsningar kommer att kompletteras med praktiska övningar för att du skall se hur teorin stämmer i praktiken. Detta håller vi på med fram till höstlovet. Efter detta börjar ert eget skapande på allvar och det första målet är höstutställningen som sker vecka 49.

OBSERVERA: Jag håller inte denna kurs under läsåret 2017/2018. Kursupplägget nedan kan därför vara annorlunda. 

Kursupplägg

Höstterminen
Vecka 35
Inspirationsbilder. Välj ut 3 bilder tagna av fotograferna under fliken inspirationskällor och beskriv kortfattat varför du valt just dessa bilder. Uppgiften finns på Google Classroom.

Vecka 36
Under båda lektionerna får du tid att gå igenom grundläggande kamerafunktioner med hjälp av användarhandboken till kameran. Se fliken Kameran. Under torsdagen introduceras fototeorin.

Vecka 37
Tisdag fototeori och torsdag övningar i det som jag gått igenom på tisdagens lektion.

Vecka 38
Tisdag fototeori och torsdag övningar i det som jag gått igenom på tisdagens lektion.

Vecka 39
Tisdag fototeori och torsdag övningar i det som jag gått igenom på tisdagens lektion.

Vecka 40
Tisdag fototeori och torsdag övningar i det som jag gått igenom på tisdagens lektion.

Vecka 41
Båda lektionerna går bort på grund av utvecklingssamtal och friluftsdag.

Vecka 42
Båda lektionerna ägnas åt övningar i Photoshop.

Vecka 43
Båda lektionerna ägnas åt övningar i Photoshop.

Vecka 44 – Höstlov

Vecka 45
Båda lektionerna genomgång av grundregler för bildkomposition och allmänna fototips.

Vecka 46
Tisdag påbörjas ett eget arbete med att ta fram en valfri bild till utställningen vecka 49-50.

Vecka 47
Eget arbete

Vecka 48
Eget arbete. Bilderna skickas via www.sprend.com i .psd-format i rätt storlek. Döp bilderna till ditt namn.

Vecka 49
Utställning på skolan. Torsdag en allmän utvärdering av utställningen. Se uppgift i Classroom.

Vecka 50
Båda lektionerna handlar om grundläggande bildananlys. Torsdag även nerplockning av fotoutställningen.

Vecka 51
Tisdag – Inlämningsuppgift, bildanalys (se Classroom).

Vårterminen
Vecka 2
Tisdag – inlämningsuppgift Fotoutrustning (se Classroom)
Torsdag – Prov i Fototeori i skolan, sal 209, kl 12.30-13.35. Dörren stängs exakt 12.30. De som kommer för sent släpps in 12.45. Kommer du senare än detta får du göra provet vid annat tillfälle. Provexempel kommer att läggas ut måndag den 12/12.

Vecka 3
Genomgång av speciella fototekniker – resefoto, stadsfoto/arkitektur och närbild.

Under denna vecka kommer alla att få en första betygsprognos baserat på det betygsunderlag som finns inlämnat senast den 15/1.

Vecka 4
Porträttfotografering med studioljus.

Vecka 5
Jobb med utställning – 3 bilder i A4 med sammanhållet tema med någon av de tekniker vi gick igenom vecka 3 och 4.

Vecka 6
Jobb med utställning – 3 bilder i A4 med sammanhållet tema med någon av de tekniker vi gick igenom vecka 3 och 4. Dina bilder skall vara inlämnade senast den 20/2 klockan 8.00 för att de skall komma med på utställningen. Bilderna skickas via www.sprend.com i .psd-format i rätt storlek. Döp bilderna till ditt namn och löpnummer.

Vecka 8
Utställning på skolan. Torsdag en allmän utvärdering av utställningen. Se uppgift i Classroom.

Vecka 9
Genomgång av speciella fototekniker – djur, natur, barn, sport och mat.

Vecka 10
Lagar, regler, etik och moral när det gäller fotografering.

Vecka 11
Jobb med utställning – 3 bilder, en i A3 och två i A4 med sammanhållet valfritt tema.

Vecka 12
Jobb med utställning – 3 bilder, en i A3 och två i A4 med sammanhållet valfritt tema.

Vecka 13
Jobb med utställning – 3 bilder, en i A3 och två i A4 med sammanhållet valfritt tema.

Vecka 14
Jobb med utställning – 3 bilder, en i A3 och två i A4 med sammanhållet valfritt tema. Dina bilder skall vara inlämnade senast den 5/4 klockan 23.59 för att de skall komma med på utställningen. Bilderna skickas via www.sprend.com i .psd-format i rätt storlek. Döp bilderna till ditt namn och löpnummer. Dina tre bilder skall läggas i en mapp som döps med ditt namn och som komprimeras innan den skickas.

Ordinarie omprovstillfälle den 5/4 kan användas för komplettering av teoriprov.

Vecka 16
Utställning på skolan. Torsdag en allmän utvärdering av utställningen. Se uppgift i Classroom.

Vecka 17
Tisdag (25/4) – Frivilligt teoretiskt slutprov för de som missat prov och inlämningar, eller för de som vill försöka höja sitt betyg. De områden som prövas är Fototeori, Bildanalys samt Lagar och etik.

Resterande tid fram till betygsättning kan användas till egen fördjupning eller komplettering, men inga fler teoretiska provtillfällen ges. Sista dag för inlämning av kompletteringar är den 15/5 klockan 12.00.