Photoshop

Photoshop är det vanligaste verktyget för kreativ efterbehandling. Med Photoshop kan du förbättra bilder, retuschera och göra montage. Programmet är mycket avancerat och komplext, men du måste inte kunna allt för att använda det. Det viktigaste är att du lär dig några basverktyg som du sedan bygger vidare på.

Som med de flesta kreativa verktyg, går det inte att lära sig Photoshop genom att läsa en bok eller att lyssna på en föreläsning – du måste öva själv och detta tar tid. För att komma snabbare framåt finns det ett antal mycket bra instruktionsfilmer på www.moderskeppet.se. När vi börjar det kreativa bildskapandet efter höstlovet förväntas du kunna det som man går igenom i denna grundkurs. 

Observera att era skoldatorer inte är kraftfulla nog att använda Camera Raw, så hoppa över dessa filmer. Har du en dator som är kraftfull nog att använda Camera Raw bör du lära dig detta eftersom det ger ännu större möjligheter i efterbehandlingen.

Se även Moderskeppets Photoshptips här. Moderskeppet har givetvis en egen YouTube-kanal  med filmer för både foto och Photoshop. Du hittar den här.

Filformat

Den bild du laddar över från kameran till datorn är i jpg-format (eventuellt RAW). När denna öppnas i Photoshop konverteras den till Photoshops eget format med ändelsen .psd. De bilder du arbetar med skall alltid sparas på datorn i detta format. Det är bara när du är färdig med en bild och skall dela den för uppladdning på nätet eller skiva ut den i en fotobutik som du skall spara en kopia i jpg-format. De bilder som skall skrivas up på skolan skall delas i psd-format via www.sprend.com. Döp bilden till ditt namn!

Du finner mer information om detta i denna film från Moderskeppet.

Kamerainställningar

Du har möjlighet att ställa in kameran för olika bildregistreringskvaliteter. I vår användning under kursen finns egentligen bara ett alternativ – högsta bildkvalitet (en fylld kvartscirkel och ett L). Ni som har mediedatorer kan använda RAW-formatet om ni vill, men skolans normala datorer klarar inte dessa filer. Tar du bilderna från början i högsta bildkvalitet kan du alltid förminska dem, men du kan aldrig göra tvärtom!

Inställning av bildkvalitet i kameran hittar du under rubriken Ställa in bildregistreringskvalitet i användahandboken. Mer information om hur du ändrar bildstorlek i Photoshop hittar du i denna film från Moderskeppet.

Upplösning

Det är stor skillnad att förbereda bilder för digital publicering jämfört med utskrift/tryck. Skärmen har mycket sämre upplösning än skrivaren eller tryckpressen och vi ser v bilden på olika sätt. Du hittar mer information om detta under fliken Fototeori här på denna sida.

Bilder som skall publiceras på en hemsida eller blogg skall vara så små som möjligt för att gå snabbt att ladda upp. Skärm-upplösningen är 72 pixlar per tum (dpi) och bilden skall vara så stor som den är tänkt på skärmen.

För utskrift eller tryck skall upplösningen vara 300 pixlar per tum och bilden skall även här ha rätt storlek. En bild för tryck kan alltid beskäras i layoutprogrammet, men inte göras större. För utskrift måste du anpassa bilden till pappersformatet – i vårt fall A4 eller A3. Tyvärr har inte din bild från kameran samma proportioner och då har du två val – antingen låter du Photoshop anpassa bilden till utskriftytan men då får du vita kanter längs långsidorna eller kortsidorna som du måste skära bort. Det andra alternativet är att beskära bilden i Photoshop till rätt format – men behåll bildens ursprungliga proportioner.

Se guiden här till höger. Observera att din version av Photoshop kan se något annorlunda ut än min. Klickar du på bilden blir den större och lättare att läsa.

Överkurs

Moderskeppet har många fler instruktionsfilmer för Photoshop, men att se dessa kostar pengar. En vanlig uppgift som du inte får någon hjälp från Moderskeppet att förbättra är friläggning, men det finns massor av andra filmer på YouTube som kan hjälpa. Till vänster finns ett urval.

På YouTube finns det givetvis andra instruktionsfilmer för Photoshop för mer avancerade arbeten i Photoshop. Min rekommendation är dock att du koncentrerar dig på grunderna just nu om du inte anser du är mycket bra på dessa.

Några YouTube-tips

Enkel friläggning i Photoshop
How to Mask Hair in Photoshop
How to Cut Out Hair in Photoshop

Det är fina detaljer som hår som är svårast, så detta är bäst att öva på när du väl lärt dig att använda trollspöt, suddgummit och de båda lassoverktygen på enklare föremål, till exempel produktbilder.