Foto 1  – teoretiskt slutprov

Detta prov är frivilligt och främst till för de elever som vill försöka höja sitt betyg eller som missat/valt att avstå tidigare provtillfällen eller inlämningar. Provet kommer att innefatta följande delar:
• Fototeori
• Bildanalys
• Utrustning
• Etik och lagar

Alla delar skall göras och resultatet på provet är en helhetsbedömning, oavsett resultat på tidigare delområden. Inga fler tillfällen kommer att ges.

Datum: tisdag 25/4
Tid: klockan 11.25 till 12.30
Plats: sal 209
Hjälpmedel: penna och sudddgummi

Dörren stängs exakt 11.25. Ett andra insläpp sker 11.40, därefter tillåts inga göra provet. 

Exempelprov