Vårvernissage (Slututställning)

Till denna utställning skall du skapa 3 bilder, en i A3 och två i A4 med sammanhållet valfritt tema. Dina bilder skall vara inlämnade senast onsdagen den 5/4 klockan 23.59 för att de skall komma med på utställningen. Bilderna skickas via www.sprend.com i .psd-format i rätt storlek och upplösning 300 dpi. Döp bilderna till ditt namn och löpnummer. Dina tre bilder skall läggas i en mapp som döps med ditt namn och som komprimeras (.zip) innan den skickas. 

Ta gärna chansen att göra provutskrifter så att du blir nöjd med slutresultatet.

Organisering

Vecka 11
Här påbörjas ett eget arbete med att ta fram dina bilder till utställningen.

Vecka 12
Eget arbete med bilderna.

Vecka 13
Eget arbete med bilderna. 

Vecka 14
Eget arbete med bilderna under tisdagslektionen. Bilderna skall vara inlämnade onsdag. Torsdagslektionen utgår på grund av nationellt prov.

Vecka 16
Tisdag: Upphängning av utställningsbilderna.
Torsdag: Allmän utvärdering av utställningen.

Här nedan finns bedömningsmatris för eget bildskapande. Förutsättningarna för att inlämnade bilder skall bedömmas och kommenteras att det finns en egen utvärdering i rätt mapp på Classroom.

De som har en egen system-kamera, eller tillgång till en, kan givetvis använda den. De som tänker ta bilder på skolan gör detta under de ordinarie lektionerna. Behöver ni speciell utrustning, såsom blixtar, bakgrunder eller makroobjektiv skall detta meddelas senast lektionen innan.

Det är möjligt att låna hem kameran om ni vill ta bilder som inte fungerar på lektionerna. I så fall gäller följande:

• Maximalt 10 kameror får vara utlånade samtidigt.
• Studioblixtar och bakgrunder får inte lånas hem.
• Behovet av utlåning skall meddelas minst 2 dagar innan.
• Ansvarsförbindelse skall skrivas under. Ni är fullt ansvariga för kameran och betalningsskyldiga och den försvinner eller skadas.
• Utlåning sker bara mella två lektioner, alltså tisdag till torsdag eller torsdag till tisdag.
• Försenad tillbakalämning innebär att ni inte får låna hem kameror under resten av kursen. Är inlämningen mer än två veckor sen, skickas faktura på hela beloppet för kameran.