STORHETER

En viktig del i förståelsen av naturvetenskap och teknik är att förstå de enheter som används för att mäta och räkna. Det system vi använder idag kallas SI-systemet (Système International d’Unités), en utveckling av det metriska systemet som uppkom i Frankrike i slutet av 1700-talet. Detta system är internationellt accepterat och används i alla länder, men i de länder där det engelska måttsystemet traditionellt använts tar det nog ett par generationer till för en total infasning.

SI-systemet innehåller ett antal grundenheter som övriga enheter kan härledas ur. Till många av både de grundläggande och härledda enheterna finns tillhörande konstanter. Dessa går att finna i de flesta formelsamlingar.

Observera att grundeheten för massa är den enda som har ett prefix i sin definition.

StorhetEnhetSymbol
Längdmeterm
Massakilogramkg
Tidsekunds
Elektrisk strömampereA
TemperaturkelvinK
Substansmängdmolmol
Ljusstyrkacandelacd