PREFIX

SI-systemet är betydligt enklare att använda än det engelska eftersom det använder multipler av 10. Det är därför viktigt att känna till vad ett antal prefix betyder. I dagligt tal säger vi till exempel kilo, när vi egentligen menar kilogram – alltså tusen gram.

Du bör lära dig de prefix som är markerade med orange färg i tabellen nedan. Det är dessa som används mest.