GYMNASIEARBETET

Varje elev ska genomföra ett godkänt gymnasiearbete för att få sin gymnasieexamen. Det är med gymnasiearbetet som du knyter ihop dina studier på programmet och visar att du är förberedd för yrkesliv eller högskolestudier. Därför är det viktigt att du tar denna kurs på stort allvar.

Så här skriver Skolverket:
Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för högskolestudier inom i första hand det naturvetenskapliga eller matematiska området. Det ska utföras på ett sådant sätt att eleven formulerar en frågeställning samt planerar, genomför och utvärderar ett större arbete som utgår från centrala  kunskapsområden inom programmet.

Gymnasiearbetet ska
redovisas i en skriftlig rapport med en kort sammanfattning på engelska. Eleven ska presentera och diskutera sitt arbete muntligt samt ge respons på andra gymnasiearbeten.


Gymnasiearbetet är alltså en träning i vetenskaplig metod. Här finns en del hjälpmedel som du kommer att ha nytta av under hela ditt arbete.