BRUKSANVISNINGAR

Här har jag samlat bruksanvisningar till de apparater och verktyg vi har på skolan. Syftet med en bruksanvisning är att man läser den noggrant innan man använder apparaten/verktyget – inte efteråt när det inte går som man tänkt!

Fotometer för vattnets hårdhet

Med denna kan du mäta hårdheten hos både dricksvatten och naturliga vatten.

Fotometer för total klorhalt

Med denna apparat får du snabbt svar på hur mycket klor det finns i vattenprovet.

Odlingsstation

Här kan man odla inomhus under kontrollerade former. Ljuset är fullt tillräckligt för att driva upp plantor som inte är högre än cirka 30 cm.

Kopplingsur

För att kontrollera ljuset för odlings-stationerna behövs en timer som går att ställa in för tändning och släckning av ljuset.

Skjutmått

För längdmätning av kortare föremål är detta ett ovärderigt instrument. Du kan mäta med noggranheten är 0,1 mm.

pH-mätare för jord

Det är stor skillnad på att mäta pH i jord och i sura eller basiska vätskor. Här visas några olika metoder.

ph-mätare för vattenlösningar

En pH-mätare är ett viktigt hjälpmedel i labbet, men den måste kalibreras inför varje användning.