POSTER

En poster är en “affisch” som består av en blandning av text och bilder i en layout som har för avsikt att fånga läsarens intresse och stimulera egna idéer utifrån innehållet. Posters används allt oftare som ett verktyg för kommunikation av vetenskapliga rön. Tidsbrist för muntliga presentationer och det ökande antalet aktiva deltagare vid vetenskapliga möten och konferenser gör postrar till ett effektivt och enkelt sätt att presentera nya upptäckter. En poster med bra design är därför ett utmärkt sätt att redovisa sin information och sina upptäckter. 

Varför och när ska man använda en poster?

En posterutställning kan vara ett effektivt sätt att skapa en informell dialog. Den erbjuder också många distinkta fördelar mot andra sätt att presentera information. En vetenskaplig rapport kan kännas för tung, och riskerar därför att bli liggande oläst. En poster upplevs mer lättillgänglig jämfört med den traditionella rapporten. Den ger dig till exempel möjlighet att nå ett större antal läsare och den ger större flexibilitet i framställningen. 

Rekommendationer för en bra poster

Den viktigaste principen att komma ihåg vid konstruktion av en poster är vara kortfattad, enkel och visuellt attraktiv. Texten är till för att förstärka de grafiska illustrationerna i postern. Postern bör innehålla underrubriker såsom: 

Titel, Syfte, Introduktion, Metod, Resultat, Konklusion, Referenser. Använd ganska stor grad så att postern kan läsas på håll. Vanligtvis görs postern i storlek 70 x100 cm, stående. Anpassa teckenstorleken efter detta.

Titeln ska vara iögonfallande och något som gör postern intressant. Den skall också vara påträngande och bestämd. Använd gärna ett foto för att visa utrustning eller använd teknik. Tabellerna ska inte vara för omfattande och detaljerade. Färgen ska ”klä” postern. För mycket färg distraherar läsaren. Använd sparsamt med färg. Framhäv titel och rubriker med färger. 

Texten skall innehålla maximalt 1000 ord. Undvik detaljerade metodbeskrivningar eller omfattande tabeller. Organisera textflödet så att det blir naturligt för läsaren, gärna med underrubriker. Antalet teckensnitt bör begränsas. Det räcker ofta med två teckensnitt, ett för rubriker och ett för brödtext.

Layouten ska vara konstruerad så att det blir ett logiskt flöde för läsaren. Tonvikten ska läggas på det som är mest betydelsefullt. Gör texten läsbar genom att dela upp den i kolumner separerad med visuella linjer. Gör en handritad skiss av postern innan du börjar jobba i datorn.

Sammanfattning

• Postern skall kunna läsas och förstås på högst 5 minuter.
• Använd text, grafik och layout till din fördel.
• Texten skall vara kortfattad och fokuserad.
• Förklara alltid tabeller och diagram.
• Använd färger och teckensnitt med måtta.
• Rubriken skall kunna läsas från 5 meters håll

Var kreativ!

Så gör du en bra poster

Grafisk kommunikation är ett yrke, så det förväntas inte att du gör en poster med professionell kvalitet. Eftersom få elever i gymnasieskolan har tillgång till professionella layoutprogram (och ingen kunskap om hur de används), blir vi tvugna att göra några kompromisser. Som layoutprogram använder vi Google Presentationer och storleken är A3 – detta är maxstorleken för vår skrivare. Diagram och tabeller kan göras i Google Kalkylark eller i något av de matematikprogram du använder (GeoGebra eller Desmos) och klistras in i layouten. Det blir lite värre med bilder. Är du konstnärligt lagd finns det bra (och gratis!) ritprogram. Har du ingen vana vid detta går det att rita för hand, fota av och sedan klistra in. De flesta elever väljer annars att leta efter illustrationer på nätet. Var dock uppmärksam med rättigheter – källa skall alltid anges om du inte fotat eller ritat bilden själv!

Så här går det till

Öppna Google Presentationer i Drive. Välj sedan Arkiv > Sidinställningar > Anpassad. Skriv in måtten för en stående A3 (29,7 x 42,0 cm) och klicka på OK. Du kan nu välja att använda ett färdigt tema med olika layoutvarianter, eller att börja med en tom sida och bygga upp latouten själv. Följa riktlinjerna på föregående sida. Var noga med att inte överarbeta layouten – den skall bara framhäva innehållet, innehållet skall inte drunkna i den. Det är därför vanligast att man använder lugna och neutrala färger som blått och grönt i layouten. Nedan finns några exempel och templates. Du hittar säkert fler själv på nätet.