TILL FÖRÄLDRAR OCH ANDRA VUXNA OM NATURVETENSKAPSPROGRAMMET

Lika lite som att barn kan välja sina föräldrar, kan föräldrar välja sina barn. Genetik är knepigt.