POSTER

En poster är en “affisch” som består av en blandning av text och bilder i en layout som har för avsikt att fånga läsarens intresse och stimulera egna idéer utifrån innehållet. Posters används allt oftare som ett verktyg för kommunikation av veten-skapliga rön. Tidsbrist för muntliga presentationer och det ökande antalet aktiva deltagare vid vetenskapliga möten och konferenser gör postrar till ett effektivt och enkelt sätt att presentera nya upptäckter. En poster med bra design är därför ett utmärkt sätt att redovisa sin information och sina upptäckter. 

Varför och när ska man använda en poster?

En posterutställning kan vara ett effektivt sätt att skapa en informell dialog. Den erbjuder också många distinkta fördelar mot andra sätt att presentera information. En vetenskaplig rapport kan kännas för tung, och riskerar därför att bli liggande oläst. En poster upplevs mer lättillgänglig jämfört med den traditionella rapporten. Den ger dig till exempel möjlighet att nå ett större antal läsare och den ger större flexibilitet i framställningen. 

Rekommendationer för en bra poster

Den viktigaste principen att komma ihåg vid konstruktion av en poster är vara kortfattad, enkel och visuellt attraktiv. Texten är till för att förstärka de grafiska illustrationerna i postern. Postern bör innehålla underrubriker såsom: Titel, Syfte, Introduktion, Metod, Resultat, Konklusion, Referenser. Använd ganska stor grad så att postern kan läsas på håll. Vanligtvis görs postern i storlek 70 x100 cm, stående. Anpassa teckenstorleken efter detta.

Titeln ska vara iögonfallande och något som gör postern intressant. Den skall också vara påträngande och bestämd. Använd gärna ett foto för att visa utrustning eller använd teknik. Tabellerna ska inte vara för omfattande och detaljerade. Färgen ska ”klä” postern. För mycket färg distraherar läsaren. Använd sparsamt med färg. Framhäv titel och rubriker med färger. 

Texten skall innehålla maximalt 1000 ord. Undvik detaljerade metodbeskrivningar eller omfattande tabeller. Organisera textflödet så att det blir naturligt för läsaren, gärna med underrubriker. Antalet teckensnitt bör begränsas. Det räcker ofta med två teckensnitt, ett för rubriker och ett för brödtext.

Layouten ska vara konstruerad så att det blir ett logiskt flöde för läsaren. Tonvikten ska läggas på det som är mest betydelsefullt. Gör texten läsbar genom att dela upp den i kolumner separerad med visuella linjer. Gör en handritad skiss av postern innan du börjar jobba i datorn.

Tänk på att:
• Postern skall kunna läsas och förstås på högst 5 minuter.
• Använd text, grafik och layout till din fördel.
• Texten skall vara kortfattad och fokuserad.
• Förklara alltid tabeller och diagram.
• Använd färger och teckensnitt med måtta.
• Rubriken skall kunna läsas från 5 meters håll!

Var kreativ!

Så gör du en bra poster

Grafisk kommunikation är ett yrke, så det förväntas inte att du gör en poster med professionell kvalitet. Eftersom få elever i skolan har tillgång till riktiga layoutprogram (och ingen kunskap om hur de används), blir man tvugen att göra några kompromisser. Som "layoutprogram" används oftast Pages, Powerpoint eller  Google Presentationer och storleken är A3 – detta är oftast maxstorleken för skolans skrivare. Diagram och tabeller kan göras i Numbers, Excel, Google Kalkylark eller i något av de matematikprogram du använder (GeoGebra eller Desmos) och klistras in i layouten. Det blir lite värre med bilder. Är du konstnärligt lagd finns det bra (och gratis!) ritprogram. Har du ingen vana vid detta går det att rita för hand, fota av och sedan klistra in. De flesta elever väljer annars att leta efter illustrationer på nätet. Var dock uppmärksam med rättigheter – källa skall alltid anges om du inte fotograferat eller ritat bilden själv! Tänk också på bildernas upplösning. Det som kan se bra ut på skärmen blir ofta suddigt i utskriften. Använd därför så stora bilder som möjligt. Du hittar mer information om bilder och bildupplösning under fliken Skriftlig rapport.

Det praktiska arbetet med att ta fram en bra poster

I Gymnasieskolan har man oftast inte möjlighet att skriva ut i större format än A3 (dubbelt så stort som ett vanligt skrivpapper) Öppna Google Presentationer och välj sedan Arkiv > Sidinställningar > Anpassad. Skriv in måtten för en stående A3 (bredd 29,7 cm och höjd 42,0 cm) eller för en liggande A3 (bredd 42,0 cm och höjd 29,7 cm) beroende på hur du vill ha den och klicka på OK. Jobbar du i Pages eller Powerpoint väljer du Arkiv > Utskriftformat istället. Där kan du skriva in måtten själv eller välja alternativ i listan. Du kan nu välja att använda ett färdigt tema med olika layoutvarianter, eller att börja med en tom sida och bygga upp latouten själv. Följa riktlinjerna här och titta på de olia exemplen. Var noga med att inte överarbeta layouten – den skall bara framhäva innehållet, innehållet skall inte drunkna i den. Det är därför vanligast att man använder lugna och neutrala färger som blått och grönt i layouten. Som vanligt kan du hitta mer inspiration på nätet – bildsök på Scientific poster template.

Bedömning av en poster

Vid bedömningen av ditt arbete kan nedanstående bedömningsmatrisanvndas. Titta gärna på denna innan du lämnar in din poster så att du ser att du har med alla delar och uppfyller alla krav. Observera att det är viktigt att lämna in postern i tid. Alla vetenskapliga konferenser har en mycket tydlig och strikt deadline för inlämning av bidrag.

Nedan finns också en bedömningsmatris för analys av andras arbeten – en vanlig uppgift i gymnasieskolan för att du ska lära dig att både analysera innehåll och framställning – en slags posteropponering.