SKRIVHJÄLP

Kemiska strukturformler
Ibland kan man behöva infoga kemiska strukturfotmler i sin text. För detta behövs hjälpprogram. Som vanligt får man mer i de program som man betalar för, men en studentlicens brukar inte kosta mycket. Kolla till exempel:

Chemdoodle
ChemDraw
MarvinSketch
Avogadro
ChemSketch

Kolla även:
ChemDraw Direct

Kemiska formler och matematik

I nästan all naturvetenskaplig text förekommer upphöjd och nedsänkt text, till exempel i enheter och kemiska formler. Du behöver ofta också kunna infoga tecken som pilar och symboler. Lär dig därför använda funktionerna Infoga > Specialtecken och Formatera > Upphöjt till respektive Nedsänkt till.

Nedanstående video handlar speciellt om Matematiska funktioner

Trendlinje i diagram

Många vetenskapliga undersökningar presenteras i form av diagram. Dessa måste vara tydliga och de måste tolkas på ett trovärdigt sätt, där en trendlinje är ett vanligt sätt.

Det finns ett antal utmärkta guider på YouTube, till exempel denna.