BRA OCH DÅLIG FORSKNING

Det produceras en enorm mängd forskning idag, men allt som görs uppfyller inte grundkriterierna för vetenskap. Här kommer snart en längre utläggning om vad som är bra och dålig forskning.