VETENSKAP OCH RELIGION

Religionens monopol på sanningen har långsamt brutits ner för att ersättas av vetenskapliga förklaringar till hur världen fungerar. Vi vet att jorden är rund, cirka 4,5 miljarder år gammal och snurrar runt solen, vi vet att evolutionsteorin är den bästa förklaringen till artbildning och vi vet att den vetenskapliga metoden för att lösa problem är den enda som fungerar.

Religiöst dominerade samhällen hade inte kunnat utveckla flygplan och mobiltelefoner, utan det är endast ett tålmodigt arbete där många inblandade kloka personer ökat vår kunskap genom vetenskapligt arbete. Detta kräver en fri , öppen, demokratisk, sekulär civilisation.

Naturvetenskapen är helt neutral i sitt förhållande till religionen, men religionen är allt annat än neutral gentemot naturvetenskapen!