KEMI

Allt är kemi! Titta dig omkring – vad du än ser är det kemi! Maten, kläderna, materialen i möbler och hus, din SmartPhone, växter, djur och luft. Vi människor har utnyttjat kunskaper i kemi under lång tid, för att till exempel framställa koppar, tvål eller vinäger. Kunskaperna har hela tiden ökat, så idag jobbar kemister inom så vitt skilda områden som livsmedel, kosmetika, plast, läkemedel, färg och miljöanalyser. Kemi är allt!

Indelningen här följer inte någon kursbok eller Skolverkets uppdelning i Kemi 1 och Kemi 2, men innehållet täcker det som normalt ingår i gymnasiets kemiundervisning. Centralt innehåll och betygskriterier hittar du på Skolverkets hemsida.

Är du intresserad av kemi och vill lära dig mer? Innovations- och kemiindustrierna (IKEM) har en bra hemsida med en skolavdelning. Där kan du prenumerera på tidningen ALLKEMI, eller ladda ner den digitalt.

Kemi är ett praktiskt ämne. För att verkligen förstå teorin behöver du utföra egna experiment under kontrollerade former. Det är då teorin sjunker in och blir verklig och inte abstrakt. För att kunna arbeta i labbet krävs det en del kunskaper och färdigheter, som du bara kan tillägna dig genom att öva.

Laborationerna är därför en mycket viktig del i din kemiutbildning och läser du det centrala innehållet för både Kemi 1 och Kemi 2 ser du att det inte går att få ett godkänt betyg utan att ha genomfört kursens laborationer och redovisat dessa enligt anvisningar.

ÖVRIGA RESURSER

Det finns idag massor av information på internet, men alla dessa källor är kanske inte helt enkla att använda. Under rubrik kommer jag att samla länkar som jag tycker är användbara.

Infographics

Det är en konst att uttrycka komplicerade saker kortfattat, men med hjälp av tydliga illustrationer brukar det gå lättare. Kemiläraren Andy Brunning i Cambridge har verkligen lyckats. Besök hans hemsida och förundras.

Undervisning

Magnus Ehinger jobbar som lärare i kemi och biologi på Katedralskolan i Lund och har en utmärkt hemsida och en egen YouTube-kanal. Rekommenderas, men tro inte att du kan lära dig kemi utan att läsa läroboken!