KEMI

Allt är kemi! Titta dig omkring – vad du än ser är det kemi! Maten, kläderna, materialen i möbler och hus, din SmartPhone, växter, djur och luft. Vi människor har utnyttjat kunskaper i kemi under lång tid, för att till exempel framställa koppar, tvål eller vinäger. Kunskaperna har hela tiden ökat, så idag jobbar kemister inom så vitt skilda områden som livsmedel, kosmetika, plast, läkemedel, färg och miljöanalyser. Kemi är allt!

Indelningen här följer inte någon kursbok eller Skolverkets uppdelning i Kemi 1 och Kemi 2, men innehållet täcker det som normalt ingår i gymnasiets kemiundervisning. Centralt innehåll och betygskriterier hittar du på Skolverkets hemsida.

Är du intresserad av kemi och vill lära dig mer? Innovations- och kemiindustrierna (IKEM) har en bra hemsida med en skolavdelning. Där kan du prenumerera på tidningen ALLKEMI, eller ladda ner den digitalt.

LABORATIVT ARBETE

Kemi är ett praktiskt ämne. För att verkligen förstå teorin behöver du utföra egna experiment under kontrollerade former. Det är då teorin sjunker in och blir verklig och inte abstrakt. För att kunna arbeta i labbet krävs det en del kunskaper och färdigheter, som du bara kan tillägna dig genom att öva.

Laborationerna är därför en mycket viktig del i din kemiutbildning och läser du det centrala innehållet för både Kemi 1 och Kemi 2 ser du att det inte går att få ett godkänt betyg utan att ha genomfört kursens laborationer och redovisat dessa enligt anvisningar.

Verktygen

För att kunna laborera på ett effektivt sätt måste du känna till de verktyg vi har i laboratoriet och hur de används. Du borde ha lärt dig några av dessa i högstadiet, men här kan du ladda ner en genomgång av det mesta du kommer att använda under dina laborationer på gymnasiet.

Titrering

Titrering är en av de vanligste metoderna för analys i kemilabbet. Du kommer att göra ett antal titreringar i både Kemi 1 och i Kemi 2, så det är viktigt att du känner till hur metoden används. I detta pdf-dokument får du lära dig grunderna, men att träna det praktiska handhavandet är givetvis också viktigt.

Säkerhet

Du inser säkert att vi under laborationerna kommer att använda kemikalier som är frätande, brandfarliga eller ger gaser som inte är bra att andas in. Det är därför mycket viktigt att allt arbete i laboratoriet sker under strikt disciplin och att alla följer säkerhetsanvisningarna. Det normala är därför att inga elever tillåts laborera om man inte varit närvarande vid säkerhetsgenomgången. KOM I TID!

Labbrapporter

För att visa dina resultat och att du förstått vad labben handlar om, skall du i de flesta fall lämna in en labbrapport. Detta kan göras på lite olika sätt beroende var i kursen du är och vad labben handlar om, men anvisningar för en full labbrapport finns här till höger tillsammans med några exempel på hur det kan se ut för de olika bedömningarna.

En viktig övning, både för fortsatta studier och arbetslivet är att följa anvisningarna om inlämningen – finns det ett datum skall det följas, så planera din tid!

KURSPROV

Det finns inga nationella prov i kemi för gymnasiet idag, men vissa skolor och elever väljer att testa teoridelen för hela kursen med ett avslutande prov. 

Här finns exempel på hur sådana prov kan se ut, både för Kemi 1 och Kemi 2. Observera att teorin bara är en del av betyget i kemi – laborationer och laborationsrapporter är mycket vikiga för hela bedömningen.

ÖVRIGA RESURSER

Det finns idag massor av information på internet, men alla dessa källor är kanske inte helt enkla att använda. Under rubrik kommer jag att samla länkar som jag tycker är användbara.

Infographics

Det är en konst att uttrycka komplicerade saker kortfattat, men med hjälp av tydliga illustrationer brukar det gå lättare. Kemiläraren Andy Brunning i Cambridge har verkligen lyckats. Besök hans hemsida och förundras.

Undervisning

Magnus Ehinger jobbar som lärare i kemi och biologi på Katedralskolan i Lund och har en utmärkt hemsida och en egen YouTube-kanal. Rekommenderas!