Analytisk kemi

Många kemister arbeter med att göra analyser av livsmedel eller med kvalitetskontroll i tillverkningsprocesser. Kunskaper i kemiska analysmetoder är därför grundläggande i allt laboratioriearbete, från klassiska titreringar till moderna elektroniska verktyg.

Titrering

Titrering är en kemisk analysmetod där två ämnen som finns i var sin vattenlösning reagerar med varandra. Den ena lösningen har mycket noggrant känd koncentration. Den tillsätts droppvis till lösningen med okänd koncentration. 

Titrering kan ske på många olika sätt. Du har en längre redogörelse nedan.