ANALYTISK KEMI

Många kemister arbeter med att göra analyser av livsmedel eller med kvalitetskontroll i tillverkningsprocesser. Kunskaper i kemiska analysmetoder är därför grundläggande i allt laboratioriearbete, från klassiska titreringar till moderna elektroniska verktyg.

Vid en kemisk analys bestämmer man vad som finns i provet och ofta även massan eller halten av de olika beståndsdelarna. Är man endast intresserad av vilka ämnen som ingår i provet gör man en kvalitativ analys. Vid en kvantitativ analys bestämmer man hur mycket av ett visst ämne eller jonslag som finns i provet.