ANALYTISK KEMI

Många kemister arbeter med att göra analyser av livsmedel eller med kvalitetskontroll i tillverkningsprocesser. Kunskaper i kemiska analysmetoder är därför grundläggande i allt laboratioriearbete, från klassiska titreringar till moderna elektroniska verktyg.