FOTOMETRI

Detta är optiska instrument för mätning av absorptionen av ljus av given våglängd i färgade lösningar. Ur absorptionen kan man med hjälp av Beers lag beräkna koncentrationen av det färgade ämnet i lösningen. På grund av sitt breda användningsområde och sin tillförlitlighet har fotometern blivit ett av de viktigaste mätinstrumenten inom analytisk kemi och biokemi.

Principen för en fotometer är att en ljusstråle med (i görligaste mån) monokromatiskt ljus får passera en behållare (kyvett) med optiskt plana fönster, i vilken lösningen befinner sig. Det når sedan en ljuskänslig detektor, som mäter ljusintensiteten och jämför den med ljusintensiteten i en likadan kyvett utan det färgade ämnet. Ur förhållandet mellan ljusintensiteterna beräknar man, med kännedom om ämnets ljusabsorberande förmåga, dess koncentration.

Två typer av fotometrar används: spektrofotometer och filterfotometer. I spektrofotometern använder man en monokromator (av prismatyp eller gittertyp) för att erhålla monokromatiskt ljus (med endast en given våglängd). I filterfotometrar använder man optiska filter för att erhålla det monokromatiska ljuset. Spektrofotometrar kan mäta vid olika våglängder på ljuset och är på så sätt användbara för olika ändamål i högre utsträckning än filterfotometrar, och de kan automatiskt registrera det absorberande ämnets spektrum. De ger också ett renare monokromatiskt ljus, och används därför för forskningsändamål. Filterfotometrar är billigare och enklare i användningen och används därför i stor utsträckning för rutinanalys. 

Fotometer för klorhalt i vatten

Med denna apparat får du snabbt svar på hur mycket klor det finns i vattenprovet.

Fotometer för vattnets hårdhet