VECKANS FRÅGA – KEMI 1

Under denna rubrik kommer jag att lägga ut en lite klurigare fråga för varje vecka. Frågorna följer den planering som finns för kursen jag håller och kommer därför att skilja sig något år från år. Ofta finns det ingen exakt lösning, utan du skall resonera dig fram till svaret. Det är inget krav för de högre betygen att vara aktiv med veckans fråga, men det tränar dig i kemiska resonemang på ett lite friare sätt än i boken.

Mejla din lösning till mig för kommentarer.

Vecka 47

Bilden som introducerar kapitlet Formelskrivning visar en ganska komplicerad formel. Förklara vad den beskriver.

Vecka 48

På goda grunder misstänker polisen att den allvarliga olyckan, då en buss störtade 40 meter ner i en ravin, inte berodde på förarfel. Fynd kring olycksplatsen och bland offrens tillhörigheter har analyserats. Bland passagerarna fanns fyra personer som polisen är extra intresserad av. Dessa är sedan tidigare kända för brottslig verksamhet. Kan någon av dessa ligga bakom olyckan och vad det i så fall som hände? Rita en trolig strukturformel för det ämne du misstänker.

Vecka 49

Hos en vuxen person varierar koncentrationen av kaliumjoner i blodet mellan 0,0035 mol/dm3 och 0,0053 mol/dm3. När en patient som behandlades med diuretika (urindrivande medicin) blodtestades, fann man att 50 cm3 blod innehöll 0,0039 g kaliumjoner. Har patienten rätt medicin? Om inte, hur skall den justeras? Motivera ditt svar med beräkningar.

Vecka 50

En av 1800-talets största kemiska kontroverser rörde grundämnet beryllium (Be). Jöns Jacob Berzelius startade diskussionerna genom att hävda att beryllium hade tre valenselektroner (bildar Be3+-joner) och att den bildar oxid med formeln Be2O3.  Detta antagande gav en beräknad atommassa på 13,5 för beryllium. När Mendeljev gjorde sitt periodiska system föreslog han att beryllium har två valenselektroner (bildar Be2+-joner) och att den bildar oxid med formeln BeO.  Detta antagande ger en beräknad atommassa på 9.  År 1894 gjorde kemisten A. Combes ett försök där han fick beryllium att reagera med den envärda anjonen C5H7O2 och mätte resultatet av den gasformiga produkten. Combes data för två olika försök är enligt tabellen. Visa hur Combes försök hjälpte till att konfirmera att beryllium har två valenselektroner.

Vecka 51

En varmluftsballong har volymen 1000 m3 och den totala vikten inklusive korg och brännare är 250 kg. Medeltemperaturen i ballongen kan maximalt komma upp till 300°C. Hur många passagerare kan den ta om vi antar att varje person väger 70 kg? Den omgivande luften har temperaturen 0°C och lufttrycket är 1,013•105 Pa.

JULLOV (inga officiella uppgifter)

Fundera gärna på julens kemi – tomtebloss, sillinläggningar, lutfisk och all annan mat är kemi, så också nyårsaftons smällare och raketer. För att inte tala om allt godis – artificiella smakämnen, färger och ett överflöd av raffinerat socker.

En kul (och skrämmande?)  undersökning kan vara hur många sockerbitar du satt i dig under julhelgen.

Vecka 1

De salter som finns lösta i havsvatten är huvudsakligen klorider och sulfater. Vid en analys fann man att 1000 g havsvatten innehöll 27,2 g NaCl och 3,8 g MgCl2. Vattnets densitet var 1,029 g/cm3. Beräkna koncentrationen av kloridjoner i havsvattnet, uttryckt i mol/dm3.  Var kan man förmoda att vattenprovet var taget (längs den svenska kusten)?

Vecka 2

Vid bakning av bröd sker jäsningen enligt följande:

C12H22O11  +  H2O     →    2C6H12O6   →     2C2H5OH  +  2CO2(g)

En amatörbagare sätter en deg på 1 liter mjölk, 3 ägg, 2,7 liter vetemjöl, 50 g jäst, 500 g strösocker och 5 g kardemumma. Han glömmer sin deg och åker till Köpenhamn över helgen. Degen jäser. På båten mellan Helsingborg och Helsingør kommer vår annars glade bagare att tänka på sin deg. För att stilla hans oro hjälper du honom att bedöma om degen kommer att fylla hans lägenhet, eller om den får plats på bakbordet. Värden som saknas får du själv anta, men de måste både vara rimliga och redovisade. Visa också vad formeln ovan beskriver.

Vecka 3

Det är städdag i kemilabbet och gamla slattar av syror och baser hälls i en 5-liters plastdunk. Du finner flaskor med 120 cm3 natriumhydroxidlösning vars koncentration är 1,00 mol/dm3 och 160 cm3 svavelsyra vars koncentration är 0,400 mol/dm3. Vad skall du fylla dunken med för att pH skall vara 7 vid 5 liter?

Vecka 4

Novalucol används för att hindra sura uppstötningar på grund av överproduktion av magsyra. Visa  med reaktionsformler hur detta sker. Hur mycket magsyra kan en tablett Novalucol neutralisera?

Vecka 5

Man löser 0,069 g kristalliserad bariumhydroxid i vatten. Till lösningen sätts BTB-lösning och sedan titreras den med saltsyra, som har koncentrationen 0,100 mol/dm3. Efter tillsats av 4,38 cm3 saltsyra ändrar lösningen färg. Beräkna x i formeln Ba(OH)2 · xH2O.

Vecka 6

När man lägger en bit natrium i vatten sker en häftig reaktion, där metallen löses upp och det bildas vätgas. Du lägger 7,46 gram natrium i en skål med 2,2 dm3 vatten. Vad blir pH i lösningen? Räkna med ett utbyte på 93%.

SPORTLOV (ingen officiell uppgift)

Detta är den stora benbrytarveckan – skidåkning och snö är farligt och har knappast tillfört världen något. Alla skador och sjukhusvistelser kostar i stället samhället massor av pengar. Fundera på vad gips är och hur det känns att bli gipsad.