REFRAKTOMETER

En refraktometer är ett optiskt instrument som mäter vätskas brytningsindex. Man placera en droppe av provet på mätprismat och stänger locket. Ljus som passerar genom vätskan som skall mätas tar antingen vägen genom prismat eller reflekteras bort. En skugglinje projiceras på en streckplatta inuti instrumentet som sedan kan avläsas av användaren genom okularet. Eftersom mätvärdet är temperaturberoende är det viktigt att använda en automatiskt temperaturkompenserad refraktometer. Denna kompensation görs genom att en bimetall flyttar en lins eller prismat allteftersom hur temperaturen ändras. En handhållen refraktometer kan till exempel användas  för att mäta sockerhalten i vindruvor eller salthalten i vatten.

Bruksanvisning