ATOMEN

Grunden för all kemi är en föreståelse för hur en atom är uppbyggd. Namnet atom betyder odelbar och det var så de första vetenskapsmännen såg det. Idag vet vi att en atom består av ett antal mindre beståndsdelar med specifika egenskaper.

Mycket av diskussionerna i detta avsnitt borde du känna igen från högstadiets kemiundervisning, så förhoppningsvis är inte allt nytt utan bara en repetition.

Atomens byggnad
Elementarpartiklar
Massa
Grundämne
Isotop
Nuklid
Elektronskal
Valenselektroner