ATOMEN – ÖVNINGSUPPGIFTER

Gröna frågor – enklare
Blå frågor – något knepigare
Röda frågor – här får du tänka till lite extra

1. Vilket grundämne har: 
     a) atomnummer 14
     b) masstalet 52 u
     c) 82 elektroner
     d) 47 protoner
     e) 19 nukleoner


2. Hur många valenselektroner har följande grundämnen?
     a) Rb
     b) Sb
     c) Kr
     d) B
     e) S


3. De två vanligaste klornukliderna är 35Cl och 37Cl. Hur många protoner, neutroner och elektroner
     har dessa isotoper av klor?


4. En kopparjon (Cu2+) har masstalet 64. Ange hur många protoner, elektroner och neutroner denna
     kopparjon har.


5. Vilken jon bildas troligtvis för följande ämnen:
     a) Br
     b) O
     c) Al
     d) K
     e) Sr

6. Ange antalet elektroner i de olika skalen hos:
     a) He
     b) C
     c) Cl
     d) Ca
     e) Be


7. Atomslagen X och Y har båda masstalet 40, där X har 21 neutroner och Y har 20 neutroner.
     a) Är X och Y isotoper av samma grundämne? Motivera svaret.
     b) Identifiera atomslagen.

8. I det periodiska systemet anges atommassan med ett decimaltal för de flesta grundämnena.
     Ibland kan detta tal avvika mycket från ett heltal. Förklara anledningen till detta.

9. Det finns olika typer av radioaktiv strålning. En av dem är α-strålning, som är en heliumkärna.
     Po-208 är en radioaktiv isotop som utstrålar en α-partikel.
     a) Vilket masstal har atomen som återstår då α-partikeln har avgivits?
     b) Vilket atomnummer har atomen som återstår då α-partikeln har avgivits?
     c) Ta reda på namn och kemiskt tecken på det grundämne som bildats.