FORMELSKRIVNING

Detta avsnitt handlar om att lära sig prata och skriva kemiska. Vi har ett alfabet (det periodiska systemet) och vi har en grammatik. Det fina med att prata och skiva kemiska är att vi inte behöver lära oss några oregelbunda verb eller genus för substantiv – allt är logiskt. Det du lärt dig hittills om valenselektroner och periodiska systemets uppbyggnad är grunden för en förståelse för hur grammatiken fungerar.

En del reaktioner är mycket väl kända men somliga kan vi bara skriva som en översiktlig formel som sammanfattar vad som hänt. Bilden till höger visar en sådan reaktion. Klarar du av att ta reda på vad denna formel beskriver (och felet i den) får du definitivt en guldstjärna. Det är en reaktion som vi känt till i många hundra år och som skapat både elände och nöje.

Sammanfattning av kemisk grammatik

Tänk på att

        Exempel

Ett exempel där två jonföreningar i vattenlösning blandas

Du blandar en natriumhydroxidlösning med en järn(III)kloridlösning. Det bildas en fällning – en fast förening, inte fria joner i lösning. Fällningen måste vara järn(III)hydroxid eftersom natriumklorid (vanligt salt) inte ger en fällning – se löslighetstabellen.

Ett lite knepigare exempel

Fotosyntesen är den viktigaste kemiska reaktion vi har. Det är med den som växterna omvandlar koldioxid, vatten och solljus till socker och syre. Det är en komplicerad reaktion, men den kan sammanfattas till:

Följer du denna enkla arbetsgång, bör det inte vara några problem att balansera kemiska  formler. Denna färdighet är något du kommer att använda i alla följande avsnitt i kemi.