FORMELSKRIVNING – ÖVNINGSUPPGIFTER

Gröna frågor – enklare
Blå frågor – något knepigare
Röda frågor – här får du tänka till lite extra


Fråga 1, 2 och 3: balansera formlerna.

1.  FeS + O2  →  Fe2O3 + SO

2.  Al + O2  →  Al2O3 

3. CaCl2 + Na3PO4  →  Ca3(PO4)2 + NaCl 


Fråga 4, 5 och 6: balansera formlerna och namnge produkterna (använd formelsamlingen).

4. Skriv en balanserad fomel för reaktionen när man blandar vattenlösningar av kaliumjodid med
     blynitrat.

5. Skriv en balanserad formel när man blandar vattenlösningar av ammoniumsulfat med bariumklorid. 

6. Skriv en balanserad formel när man blandar vattenlösningar av natriumfosfat med bariumnitrat.


Fråga 7, 8 och 9: använd lämpligt referensmaterial och dina kunskaper/erfarenheter för att lösa uppgifterna.

7. Du har en bägare med en vattenlösning av ett okänt metallsalt. När du för in en liten mängd av       
     lösningen i en gaslåga ger det en klart grön färg. Tillsats av silvernitrat ger en fällning. Vilket är
     metallsaltet. Skriv en balanserad reaktionsformel för tillsats av silvernitrat. 

8. Man kan framställa släckt kalk (kalciumhydroxid) genom att först upphetta kalciumkarbonat så att det
     bildas kalciumoxid och koldioxid. Därefter får kalciumoxiden reagera med vatten så att det bildas
     kalciumhydroxid. Skriv en balanserad formel för reaktionen.  

9. Du har tre bägare med natriumhydroxid (1), natriumsulfat (2) respektive natriumnitrat (3), men har
     glömt vilken bägare som innehåller vad. Föreslå ett sätt att ta reda på innehållet i de olika bägarna. Du
     har tillgång till vattenlösningar av vanliga metallsalter.