FORMELSKRIVNING – ÖVNINGSUPPGIFTER

Gröna frågor – enklare
Blå frågor – lite knepigare
Röda frågor – här får du tänka till lite extra


Fråga 1, 2 och 3: balansera formlerna.

1.  FeS + O2  →  Fe2O3 + SO

2.  Al + O2  →  Al2O3 

3. CaCl2 + Na3PO4  →  Ca3(PO4)2 + NaCl 

Fråga 4, 5 och 6: balansera formlerna och namnge produkterna (använd formelsamlingen).

4. Skriv en balanserad fomel för reaktionen när man blandar vattenlösningar av kaliumjodid med blynitrat.

5. Skriv en balanserad formel när man blandar vattenlösningar av ammoniumsulfat med bariumklorid. 

6. Skriv en balanserad formel när man blandar vattenlösningar av natriumfosfat med bariumnitrat.

Fråga 7, 8 och 9: använd lämpligt referensmaterial och dina kunskaper/erfarenheter för att lösa uppgifterna.

7. Du har en bägare med en vattenlösning av ett okänt metallsalt. När du för in en liten mängd av lösningen i en gaslåga ger det en           klart grön färg. Tillsats av silvernitrat ger en fällning. Vilket är metallsaltet. Skriv en balanserad reaktionsformel för tillsats av                 silvernitrat. 

8. Man kan framställa släckt kalk (kalciumhydroxid) genom att först upphetta kalciumkarbonat så att det bildas kalciumoxid och             koldioxid. Därefter får kalciumoxiden reagera med vatten så att det bildas kalciumhydroxid. Skriv en balanserad formel för                     reaktionen.  

9. Du har tre bägare med natriumhydroxid (1), natriumsulfat (2) respektive natriumnitrat (3), men har glömt vilken bägare som                 innehåller vad. Föreslå ett sätt att ta reda på innehållet i de olika bägarna. Du har tillgång till vattenlösningar av vanliga                           metallsalter.