INLEDNING – LÖSNINGAR OCH KOMMENTARER

1. Vilka av följande blandningar är heterogena respektive homogena?
     a) Sand och socker – heterogen blandning  av två fasta ämnen som inte löser sig i varandra.
     b) Olivolja och vinäger  – heterogen blandning av två lösningar som inte blandas. Genom att skaka en flaska med olja och vinäger
          kan man få dessa två vätskor att tillfälligt se som att de blandas, men det beror på att oljedropparna finfördelats i vinägern.
          Detta kallas för en emulsion. Vinäger består mest av vatten.
     c) Isbit i vatten  – heterogen blandning, även om vi har samma kemikska ämne befinner det sig i två olika aggregationsformer.
     d) Vatten och socker – homogen blandning, sockret löser sig i vattnet ( såvida vi inte häller i massor av socker).
     e) Rostfritt stål – homogen blandning. Detta är en legering av flera olika metaller.
      f) Granit – heterogen blandning. Här är det lätt att urskilja de ingående mineralen.

2. Vilka av följande är grundämnen/kemiska föreningar och vilka är blandningar?
     a) Fanta – blandning av vatten, socker, färg- och smakämnen och kolsyra.
     b) Luft – blandning av främst kväve (78%) och syre (21%), men även en liten del av andra gaser som koldioxid och ädelgaser.
     c) Destillerat vatten – kemisk förening
     d) Bly – grundämne
     e) Koldioxid – kemisk förening
     f)  Havsvatten – blandning (vatten och lösta salter, främst natriumklorid)

3. Jod är ett grundämne som kan övergå direkt från fast till gas, utan att gå via flytande form. Vad kallas
     detta?
 
   Sublimering


4. Vilken form av vatten har högst energi – is, flytande vatten eller vattenånga?
     Vattenånga. Molekylerna rör sig mycket snabbare om vattenmolekyler i vatten eller is. Se diagrammet i teoriavsnittet. Där syns 
     tydligt att de krävs mycket energi för att få vatten vid 100°C att övergå till vattengånga.

5. Vilket aggregationstillstånd har: (se formelsamling för uppgifter om smält ock koktemperaturer)
     a) bly vid 450°C – Flytande. Bly har smältpunkten 327°C och kokpunkten 1749°C. 
     b) vatten vid 163°C – Vattenånga. Vatten kokar vid 100°C (förutsätter nornalt lufttryck).
     c) syre vid -233°C – Fast. Syre smälter vid -219°C och kokar vid -183°C. 

6. Vilken fasövergång sker när temperaturen på: (se formelsamling för uppgifter om smält ock koktemperaturer)
     a) kväve ändras från -250°C till -23°C? Vid -250°C är kväve i fast form, vid -23°C är kväve i gasform. Kväve har alltså gått från fast
          till flytande till gas.
     b) etanol ändras från 93°C till rumstemperatur? Vid 93°C är etanol i gasform, vid rumstemteratur flytande.
     c) kalium ändras från 78°C till 55°C? Kalium smälter vid 63°C och kokar vid 767°C och har därför gått från flytande till fast form.


7. Vid vilken temperatur kondenserar ammoniak? (se formelsamling för uppgifter om smält ock koktemperaturer)
     -33°C. Kokpunkten för ammoniak är -33°C. Vid denna temperatur övergår ammoniak från gas till vätska.

8. Ange vad som är en fysikalisk förändring eller kemisk reaktion.
     a) Isbitar smälter i hallonsaft. Fysikalisk förändring – fast form till flytande.
     b) Diesel förbränns i en bilmotor. Kemisk reaktion, bränslet förbränns och nya kemiska föreningar bildas.
     c) Svett avdunstar från huden. Fysikalisk förändring – vätskan övergår till gas vilket kräver mycket energi och kyler då ner huden.

9. Föreslå sätt att separera de ingående ämnena i följande blandningar.
     a) Olivolja och vatten – om denna "blandning" får stå ett tag lägger sig oljan i ett skikt över vattnet och går då att separera.
     b) Etanol och vatten – Etanol och vatten kan sepreras genom destillering eftersom de har olika koktemperaturer. 
     c) Vatten och socker – vattnet kan kokas bort och då blir sockret kvar i kastrullen.