INLEDNING – ÖVNINGSUPPGIFTER

Gröna frågor – enklare
Blå frågor – något knepigare
Röda frågor – här får du tänka till lite extra


1. Vilka av följande blandningar är heterogena respektive homogena?
     a) Sand och socker                                   d) Vatten och socker
     b) Olivolja och vinäger                            e) Rostfritt stål
     c) Isbit i vatten                                            f) Granit


2. Vilka av följande är grundämnen/kemiska föreningar och vilka är blandningar?
     a) Fanta                                                          d) Bly
     b) Luft                                                             e) Koldioxid
     c) Destillerat vatten                                  f)  Havsvatten

3. Jod är ett grundämne som kan övergå direkt från fast till gas, utan att gå via flytande form. Vad
     kallas detta?


4. Vilken form av vatten har högst energi – is, flytande vatten eller vattenånga?

5. Vilket aggregationstillstånd har:
     a) bly vid 450°C
     b) vatten vid 163°C
     c) syre vid -233°C

6. Vilken fasövergång sker när temperaturen på:

     a) kväve ändras från -250°C till -23°C?
     b) etanol ändras från 93°C till rumstemperatur?
     c) kalium ändras från 78°C till 55°C?


7. Vid vilken temperatur kondenserar ammoniak?

8. Ange vad som är en fysikalisk förändring eller kemisk reaktion.
     a) Isbitar smälter i hallonsaft.
     b) Diesel förbränns i en bilmotor.
     c) Svett avdunstar från huden.


9. Föreslå sätt att separera de ingående ämnena i följande blandningar.
     a) Olivolja och vatten
     b) Etanol i vin
     c) Vatten och socker