MER OM DIPOLER

Ett problem med att förså dipoler att man ofta måste tänka tredimensionellt. När vi ritar molekylerna på papper blir det svårt att visa detta, men det finns en del hjälpmedel.

En vanlig fråga är "Varför är vattenmolekylen vinklad och inte rak". Svaret är att den är både rak och vinklad, beroende från vilket håll vi ser den.