EMPIRISK FORMEL

Kommer snart!

Vi tar ett svårare räkneexempel
En organisk förening som består av kol, väte och syre förbränns fullständigt. 1,357 g av föreningen gav 3,002 g koldioxid och 1,640 g vatten. bestäm föreningens empiriska formel.

      mkoldioxid = 3,002 g
      Mkoldioxid = 12,0 + 16,0 +16,0 = 44,0 g/mol
=> nkoldioxid = 3,002/44,0 = 0,068227 mol
      Substansmängden kol i den organiska föreningen måste vara lika stor eftersom allt kol kommer från denna.
=> nkol = nkoldioxid = 0,068227 mol

      mvatten = 1,640 g
      Mvatten = 1,0 + 1,0 +16,0 = 18,0 g/mol
=> nvatten = 1,640/18,0 = 0,09111 mol

Substansmängden väte i den organiska föreningen måste vara dubbelt så stor eftersom varje vattenmolekyl innehåller två väte.
=> nväte = 2 • nvatten = 2 •  0,09111 = 0,1822 mol

Nu har vi bara beräkningen av syre kvar. Vi måste då först beräkna massan av kol och väte och sedan subtrahera detta från den
ursprungliga massan av den organiska föreningen.
      mkol = Mkol • nkol = 12,0 •  0,068227 = 0,818724 g
      mväte = Mväte • nväte = 1,0 •  0,1822 = 0,1822 g
=> msyre = mföreningen – mkol – mväte = 1,357 – 0,818724 – 0,1822 = 0,356 g
=> nsyre = msyre/Msyre = 0,356/16,0 = 0,02225 mol

Substansmängden syre är mindre än substansmängderna för kol och väte. Vi använder därför substansmämgden syre för att få reda på förhållandena mellan de ingående atomerna.
      nväte /nsyre =  0,1822/0,02225 = 8,19 ≈ 8   =>  nväte = 8nsyre
      nkol /nsyre =  0,068227/0,02225 = 3,066 ≈ 3    =>  nkol = 3nsyre

Detta ger oss att den empiriska formeln för den organiska föreningen måste vara C3H8O. Den exakta molekylformeln vet vi inget om. Dena kan vara  C6H16O2 eller  C12H32O4 eller .......