GRUPPUPPGIFT 3

Man vill bestämma sammansättningen av en blandning av NaCl och KCl. Man löser 1,000 g av provet i vatten och tillsätter ett litet överskott av silvernitratlösning. Den utfällda silverkloriden väger 2,058 g. Vilken är provets sammansättning?

Förslag på lösning

Denna vecka var uppgiften mer matematik än kemi, men det är också en övning i att se var man startar för att reda ut ett problem. Det vi skall komma fram till är den procentuella sammansättning av provet med både natriumklorid och kaliumklorid. 

Vi vet sedan tidigare att AgCl är ett svårlösligt salt. Vi kan börja med att skriva reaktionsformeln:

Na+ + Cl + K+ +Cl + Ag+ + NO3  →    AgCl(s) + Na+ + K+ +  NO3

Formeln är inte balanserad, men eftersom kloridjonerna kommer från en blandning av de båda salterna behöver vi inte bry oss om detta. Det viktigas är stt vi ser att:

1 mol NaCl innehåller 1 mol kloridjoner
1 mol KCl innehåller 1 mol kloridjoner
1 mol AgCl innehåller 1 mol kloridjoner

Börja med att göra en tabell där du skriver ner vad du vet och inte vet:

Vi skulle kunna kalla vikten för NaCl för x och vikten för KCl för y. En ekvation med två okända blir dock klumpig. Eftersom vi vet att vikten för de båda salterna tillsammans är 1,000 g, kan vi skriva att vikten för NaCl är x och vikten för KCl för 1,000 – x. Att fylla i resten av tabellen är enkla beräkningar.

Du har nu en ekvation där du kan lösa ut x. Kemin är alltså slut nu och resten är matematik. Försök att slutföra algebran så långt som möjligt innan du använder miniräknaren.

Provet innehåller alltså 0,256 g NaCl och 0,744 g KCl. Denna typ av beräkningar är ganska vanligt förekommande inom kemin. Vid jämviktsberäkningar i Kemi 2, är lösningen nästan alltid en tabell och ofta förekommer x i alla kolumner – matematiken blir då en något mer komplicerad algebra eller en andragradsekvation.