KEMISKA BERÄKNINGAR – ÖVNINGSUPPGIFTER

Gröna frågor – enklare
Blå frågor – lite knepigare
Röda frågor – här får du tänka till lite extra


xxxxxx