LABORATIVT ARBETE

Kemi är ett praktiskt ämne. Det är därför svårt att tänka sig kemistudier utan laborationer. För att dessa skall ske på ett säkert sätt, är det viktigt att du sätter dig in i de regler som finns. Utöver dessa är det viktigt att känna till vad alla redskap i labbet heter, vad de används till, var de förvaras och hur de rengörs.

Ta för vana att alltid ta på dig labbrock och glasögon innan du börjar ta fram redskapen för laborationen. Tänk också på att rocken inte hjälper om den inte är knäppt och att glasögonen inte skyddar om de sitter i pannan. Ta inte av dig rocken innan du är helt klar, inklusive har diskat efter dig.

Utöver detta har du några andra saker att tänka på när du labbar:

  1. Tänk igenom och planera laborationen noggrant innan du utför den. Det är alltför många laborationer som misslyckas för att man inte satt sig in i vad som skall göras och vad som bör hända.
  2. För noggranna anteckningar när du genomför din laboration. Det blir betydligt lättare för dig att skriva labbrapport om du antecknat under laborationer. Detta gäller inte bara dina resultat, utan allt du gjort under laborationen. Skaffa dig en ”labbdagbok”.
  3. Många laborationer är kvantitativa, vilket innebär att resultatet är beroende av hur noggrant du utfört dina mätningar. Du måste därför känna till hur redskapen fungerar och vad de är mest lämpliga till. För att öka noggrannheten kan du också utföra samma försök flera gånger för att få ett medelvärde eller för att kunna se om vissa mätvärden avviker.
  4. Räkna gärna när du får dina första resultat. Under många laborationer finns det ett förväntat resultat och kontrollerar du detta redan under själva laborationen kan du se om det du fått fram är rimligt. Är det inte rimligt måste du tänka igenom hur du kan ha gjort fel.