LABORATIVT ARBETE

Kemi är ett praktiskt ämne. För att verkligen förstå teorin behöver du utföra egna experiment under kontrollerade former. Det är då teorin sjunker in och blir verklig och inte abstrakt. För att kunna arbeta i labbet krävs det en del kunskaper och färdigheter, som du bara kan tillägna dig genom att öva.

Laborationerna är därför en mycket viktig del i din kemiutbildning och läser du det centrala innehållet för både Kemi 1 och Kemi 2 ser du att det inte går att få ett godkänt betyg utan att ha genomfört kursens laborationer och redovisat dessa enligt anvisningar.