PERIODISKA SYSTEMET

Finns det något vackrare än det periodiska systemet?
Kemisterna började förstå skillnaderna mellan grundämnen och kemiska föreningar på 1800-talet, men det var först 1870 som man fick ett system för att ordna alla grundämmnen på ett logiskt sätt. Vi är alla tacksamma för Dimitrij Mendelejevs bidrag till vetenskapen.