PERIODISKA SYSTEMET – ÖVNINGSUPPGIFTER

Gröna frågor – enklare
Blå frågor – något knepigare
Röda frågor – här får du tänka till lite extra

1. Vad kallas grundämnena med beteckningarna F, Cl, Br och I med ett gemensamt namn?

2. Ange för nedanstående grundämnen om de är metaller (inklusive övergångsmetaller), halv-
     metaller (metalloider) eller icke-metaller. 
     a) S
     b) Pb
     c) U
     d) Ti
     e) Si

3. Vilken aggregationsform har följande grundämnen vid normalt tryck vid rumstemperatur: 
     a) Br
     b) Mg
     c) N
     d) Hg
     e) Al


4. Ett grundämne har elektronkonfigurationen 2, 8, 8, 2. Vad heter grundämnet och till vilken
     grupp i periodiska systemet hör det? 

5. Ett av grundämnena i nedanstående frågor passar inte med de andra i gruppen. Ange vilket
     grundämne det är och motivera ditt svar.
     a) Ag, Cu, Hg, Au
     b) Cl, He, Ar, K
     c) Li, Mg, Na, K
     d) S, Ca, W, Fe

6. Vilken av alkalimetallerna reagerar häftigast med vatten? Motivera ditt svar. 


7. Vilken är orsaken till att atomradien: 
     a) ökar när man går neråt i en grupp?
     b) minskar när man går åt höger i en period?

8. Varför förekommer inte grundämnet kalium i ren form i naturen?


9. Vilket samband finns det mellan ett grundämnes plats i det periodiska systemet när det gäller
     atomnummer, gruppnummer, periodnummer och elektronfördelningen hos grundämnets
     atomer?