SYROR OCH BASER – ÖVNINGSUPPGIFTER

Gröna frågor – enklare
Blå frågor – något knepigare
Röda frågor – här får du tänka till lite extra

1. Vilket pH har en lösning med [H+] =  2,36 •10-4 mol/dm3?
2. Hur stor är koncentrationen  H+  i en lösning med pH 6,91? 
3. Hur stor är koncentrationen  OH-  i en lösning med pH 10,23?  


4. Vad är [OH-] för en vattenlösning med pH 10,46?


5. En kalciumhydroxidlösning har pH = 11,95. Man späder 10,0 cm3 av denna lösning till
    100 cm3. Ange pH i den utspädda lösningen.


6. 25,0 dm3 saltsyra förbrukade vid titrering 43,3 cm3 0,100 mol/dm3 natriumhydroxid. Beräkna syrans
     koncentration.


7. Man löser 1,06 g kristalliserad bariumhydroxid vi vatten och späder till volymen 0,600 dm3. Beräkna
     lösningens pH.

8. Det är städdag i kemilabbet och gamla slattar av syror och baser hälls i en 25-liters plastdunk. Du finner
     flaskor med sammanlagt 345 cm3 natriumhydroxidlösning vars koncentration är 1,00 mol/dm3 och
     403 cm3 saltsyra vars koncentration är 0,400 mol/dm3. Detta innehåll häller du i plastdunken och fyller
     på med vatten tills dunken är full. Beräkna pH i blandningen i dunken.


9. Lika volymer 0,50 mol/dm3 bariumhydroxid och 0,40 mol/dmsaltsyra får reagera. Bestäm       
     koncentrationen hos alla de joner som finns i lösningen efter reaktionen.