NATURGEOGRAFI

Studiefältet Geografi är tvärvetenskapligt – det är både naturvetenskapligt (naturgeografi) och samhällsvetenskapligt (kulturgeografi). Tyvärr läggs ofta tyngdpunkten på samhällsvetenskapen, men man glömmer då att alla geografiska diskussioner bygger på de naturgeografiska förutsättningarna.  Eftersom denna hemsida handlar om naturvetenskap kommer vi bara att behandla naturgeografin här. 

Vad är naturgeografi?

Naturgeografin för samman många olika vetenskapliga områden för att förklara hur vår fysiska omgivning fungerar. 

Atmosfären
Hydrosfären
Litosfären
Biosfären

Metrologi
Klimatologi
Hydrologi
Oceanografi
Geologi
Geomorfologi

Kartografi